De vriend en ik

Door Marten van der Meulen

Een tijd geleden schreven we op het blog De taalpassie van Milfje over de vreemde discrepantie die bestaat bij het benoemen van man/vrouw-relaties (m’n mannetje vs het vrouwtje) en het vreemde gebruik van m’n mannetje voor mannelijke baby’s. Nu attendeerde mijn kamergenoot Alan Moss (lees ook vooral zijn zeer leesbare stukken over zeventiende-eeuwse reisverhalen) me op een andere vorm: de vriend en ik. Ahum, wat gebeurt hier?


De vriend

Allereerst: waar hebben we het nu eigenlijk over? Het is in principe natuurlijk heel normaal om voorkomens tegen te komen in de vorm de X en ik. De man en ik gingen samen naar binnen: dat is een prima zin, die zou kunnen bestaan. Maar het gaat hier om een specifiek type van deze constructie, waarbij je eerder het bezittelijk voornaamwoord mijn zou verwachten. In plaats daarvan komt er echter een bepaald lidwoord. Zie bijvoorbeeld deze tweet:

En zie ook deze:

Zie hier voor nog een aantal resultaten. Heel frequent is het (nog) niet, zoals ook een Google-zoektocht laat zien. Toch komt het vaak genoeg voor om niet te spreken van een puur idiosyncratische taaluiting. Er is wat aan het handje!

The boyfriend

Waar komt dit gebruik vandaan? Ik ben normaal niet zo van de Engelse invloed (die is zelden te bewijzen), maar in dit geval zou er toch mogelijk weleens sprake van kunnen zijn. In het Engels komt the boyfriend and I namelijk veel vaker voor, en bovendien veel langer. Ik herinner me nu ook dat ik in ieder geval één Facebookvriendin heb die dit gebruikt in het Engels (ze heeft jarenlang in Londen gewoond). Het Engels kent daarnaast ook andere verschijningsvormen van de constructie the X and I:

Maar waarom gebruiken mensen deze vormen? Natuurlijk ben ik niet de eerste die hier over nadenkt (maar misschien wel in het Nederlands). Hier wordt geopperd dat het bepaalde lidwoord algemener is dan een bezittelijk voornaamwoord. Als je zegt: Het paard is een nobel dier heb je het over paarden in zijn algemeenheid. Als je zegt Mijn paard is een nobel dier, dan heb je het over één specifiek paard. Hoewel dit een effect is van het gebruik van deze woorden, vraag ik me af of er bij de vriend en ik wel sprake van is. Het gaat tenslotte altijd om een specifieke vriend. En toch speelt dit wel een zekere rol.

Eufemisme

Ik denk dat er een andere verklaring is: het is simpelweg een eufemisme. Liefde en relaties zijn onderwerpen die gemarkeerd zijn. Je stelt je onmiddelijk kwetsbaar op, en daardoor ervaren mensen het soms als gênant om over te praten. Dat is niet per se mijn mening, je kunt dat gewoon observeren. Je merkt het bijvoorbeeld aan de afwijkende intonatie die mensen gebruiken om ‘mijn vriendje’ of ‘mijn lief’ te zeggen. En je merkt het aan de vele vervangende opties die je hebt om vooral de relatie te bagatelliseren: mijn pril geluk, mijn scharrel, mijn fling, mijn bijslaap, mijn seksmarmotje, etcetera.

Door het gebruik van het bepaalde lidwoord maak je je partner dus algemener. Dat werkt misschien verzachtend: het partnerschap is een rol geworden, en dus minder eng. Een andere eufemistische factor kan de toegenomen formaliteit zijn. Dit is een bekende beleefdheidsstrategie. Sterker nog, formaliteit is voor een groot deel waar beleefdheid op gebaseerd is. Beleefdheid wordt gebruikt om bijvoorbeeld iets te vragen waarvoor je je schaamt, of waardoor je gezichtverlies lijdt. Enfin, lees Brown & Levinson er maar op na.

De vriendin?

Nu is het natuurlijk aardig om te kijken of de X en ik n het Nederlands ook een productieve constructie is geworden, net als X is het nieuwe Y, of de X die je wist dat zou komen. Om productief te zijn moeten er andere woorden op de plek van X staan. Nou, het lijkt er wel op, in ieder geval wat betreft vrouw:

 

De partner en ik komt op Twitter in ieder geval niet voor. Maar is het een constructie? Dat weet ik nog niet zo goed. Alle voorkomende gevallen komen ook in het Engels voor, maar men lijkt er niet creatief mee om te gaan wat betreft andere relaties. Scharrel, fling, bijvrouw komen allemaal niet voor. Wat wél voorkomt (tot mijn verrassing) is de relatie en ik, maar daar lijkt maar één echt geval van te zijn:

Constructie of niet, het is een interessant geval. De schrijfpartner en ik houden blijven het nauwlettend in de gaten houden.

Dit stukje verscheen eerder op het blog De taalpassie van Milfje