7 september 2018: Presentatie van drie boeken over Slauerhoff in de Dorpskerk Huizum, Leeuwarden

 Cultureel Podium Dorpskerk Huizum neemt deel aan het hoofdprogramma van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa (project ‘Under de Toer’) met een expositie, theatervoorstellingen en een boekpresentatie in september 2018, dit alles geïnspireerd door het beroemde herdenkingsgedicht ‘In Memoriam Patris’ van Jan Slauerhoff.  De expositie met werk van Nederlandse en Duitse kunstenaars is van 4 augustus t/m 6 oktober, de theatervoorstellingen zijn op 14, 15,16, 21, 22 en 23 september (zie verder: www.slauerhoff-2018.nl). Dit persbericht richt zich op een derde (literair) hoofdproject.

Vrijdag 7 september 2018 (14.00 uur) is de presentatie van drie bijzondere boeken over Slauerhoff.

Dit in aanwezigheid van landelijke prominenten. Naast het boek ‘Tienmaal In Memoriam Patris’ (zie hieronder) ook de geheel herziene Slauerhoffbiografie van Wim Hazeu, één van Nederlands meest bekende biografen en een geheel nieuwe en uitgebreidere uitgave van de Verzamelde Gedichten onder redactie van Hein Aalders en Menno Voskuil.  

Deze internationaal gekleurde bijeenkomst met voordrachten, film, poëzie en muziek staat onder leiding van literatuurkenner Rudi Wester. Voor deze manifestatie bestaat nu reeds landelijke belangstelling. 

Het boek Tienmaal In Memoriam Patris bevat naast de Nederlandse versie vertalingen in het Fries, Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Italiaans, Russisch en Chinees (met uitvoerig nawoord van Peter de Haan). Het gedicht met liefst 34 strofen is straks voor meer dan de helft van de wereldbevolking toegankelijk. Singer-songwriter Jankobus Seunnenga heeft het gedicht op muziek gezet. Hij brengt dit lied op 7 september tijdens de hiervoor vermelde manifestatie. Het eerste exemplaar van het boek Tienmaal In Memoriam Patris wordt aangeboden aan Gerdi Verbeet, oud-voorzitter Tweede Kamer en familie van Slauerhoff. Ook wordt voor de pauze een film vertoond waarin de Nederlandse Ambassadeurs een deel van het gedicht voor (laten) lezen in de taal van het desbetreffende land: Chinees, Portugees enz. (Voorbeelden: Commissaris van de Koning Arno Brok zorgt in de film voor de Friestalige strofen; de Nederlandse Ambassadeur Smits draagt Engelstalige strofen voor in Hyde Park / Londen). Een primeur is ook dat het boek een wereldkaart bevat waarop alle landen zijn gemarkeerd waarover Slauerhoff heeft gedicht. De digitale versie van het boek is bijgevoegd (embargo tot 7-9-2018, 16:00 u.). Sprekers zijn o.a. dr. Wim Hazeu en dr. Hein Aalders.

De toegang is gratis. Wel vooraf aanmelden via dorpskerkhuizum@gmail.com. De bijeenkomst duurt van 14:00 tot ca. 16:15 u. Na afloop worden de boeken gesigneerd.