Poezengedicht 4: Elisabeth Eybers – Huiskat

• woordenlijstje onderaan

Huiskat

Die kat strek hoog op vier bene, buig
behaaglik om haar luipeerdlies te lek,
rol om en lê fluwelig oopgevlek
dat keel en bors en buik die son kan suig.

Ons noem haar ‘kat’ want sy is sonder siel
en anoniem. Smal skerwe van agaat
staar koud uit die driehoekige gelaat.
Arglistig, vloeibaar, soos ’n blink reptiel

van los en lenig wees versadig: sy
sal nooit – die veearts het haar ‘reggemaak’ –
ekstase en angs van lewe voortbring smaak,
sal, steeds eenselwig, alle teerheid stuit.
Ek hol my hand behoedsaam, smalend sluit
sy haar oë, kronkel by my greep verby.

Elisabeth Eybers (1915-2007)

lek = likken
lê = ligt
oopgevlek = ‘opengelegd’ (uitgestrekt)
blink = glimmend
reggemaak = ‘geholpen’, gesteriliseerd
by … verby = uit … vandaan

———————————–