De redactie van Ons Erfdeel hoort graag uw mening over digitaal en print

Door Redactie Ons Erfdeel

In deze snel digitaliserende wereld staat ook de Vlaams-Nederlandse culturele instelling Ons Erfdeel vzw voor de vraag: hoe omgaan met de verhouding tussen print en online?

Uitgevers wereldwijd kiezen meer en meer voor een hybride model van papier én digitaal. Wij geloven ook voor het culturele tijdschrift Ons Erfdeel in een toekomst die beide aanbiedt.

Ons Erfdeel zal de komende jaren blijven doen waar het goed in is: diepgaande artikelen publiceren over de culturele en maatschappelijke ontwikkelingen in Vlaanderen en Nederland.

Tegelijk willen we online nog sterker aanwezig zijn met de kwaliteit die u van ons gewoon bent.

Daarom werkt Ons Erfdeel vzw aan een nieuw webplatform, www.thelowcountries.eu, dat vanaf voorjaar 2019 informatie, reflectie en opiniëring zal brengen over de Lage Landen in het Engels, het Frans en het Nederlands. We nemen daarvoor Tom Christiaens in dienst.

Omdat de afstemming tussen print en digitaal voortdurend evolueert, willen wij graag uw mening horen. Wat wilt u op dit nieuwe webplatform lezen?

We zouden het zeer op prijs stellen indien u onze vragenlijst wilt invullen. U vindt die hier. De redactie dankt u alvast voor uw bereidwillige medewerking.