De eerste LitLab-leesclubs staan online!

De LitLab leesclubs bieden een digitaal spelsysteem waarmee leerlingen in groepjes van 4 tot 6 kunnen discussiëren over een Nederlandstalige roman. Een virtueel kaartspel levert ze quiz- en discussievragen over de gelezen tekst. Leerlingen lezen de vragen van een smartphone of tablet. Momenteel zijn in samenspraak met docenten leesclubs opgericht voor zes recente romans, van Niña Weijers, Franca Treur, Hanna Bervoets, Koen Peeters, Murat Isik en Marjolijn van Heemstra. Dat aantal zal de komende maanden worden uitgebreid. Ook worden de leesclubs onderdeel van het lespakket dat voorbereidt op de Inktaap 2019.

Waarom de LitLab leesclubs?

De leesclubs van LitLab zijn vanuit de Universiteit Utrecht ontwikkeld omdat we leerlingen willen laten ervaren hoe je door literatuur te lezen en te bespreken de wereld op een andere manier kunt leren bekijken. De leesclubs creëren een situatie waarin leerlingen een vraaggestuurde en onderzoekende houding ontwikkelen ten aanzien van literaire teksten: wat betekenen ze, welke beelden reiken teksten aan, hoe kun je die beelden leren analyseren en tot onderbouwde interpretaties komen? Zo raken de leesclubs aan de meer algemene doelstellingen van LitLab om een ‘laboratorium voor literatuuronderzoek op de middelbare school’ te bieden. LitLab sluit met deze nieuwe werkvorm aan bij de bredere didactische trend om praten over literatuur als verwerkingsvorm serieus te nemen.

Praktisch

Doelgroep: vmbo-t 4; havo 4 +5; vwo 4, 5 + 6
Duur: 1 lesuur (exclusief leeswerk)
HandleidingLitLab Docenten

LitLab zoekt

(mail ons via info@litlab.nl)

  • docenten die nieuw materiaal willen testen met (een deel van) hun klas
  • docenten die een leesclub willen inrichten in samenwerking met de redactie