Nieuw expertisecentrum in Antwerpen: OPEN stimuleert onderzoek naar Toegankelijke Media en Cultuur in Vlaanderen

(Persbericht Universiteit Antwerpen)

Op donderdag 21 juni lanceert de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen een gloednieuw Expertisecentrum Toegankelijke Media en Cultuur:OPENOPEN wil een aanspreekpunt zijn voor iedereen die werk wil maken van een inclusieve samenleving, door een brug te slaan tussen de academische wereld en het werkveld.

Wat is toegankelijkheid?

In een inclusieve samenleving worden fysieke, sensoriële en taalkundige barrières weggewerkt, zodat iedereen op gelijke voet kan deelnemen aan het sociaal-culturele leven. Toegankelijkheid neemt veel vormen aan. Rolstoeltoegankelijkheid, ondertiteling voor doven en slechthorenden, gebarentolken, audiodescriptie van film en theater voor blinden en slechtzienden, liveondertiteling van colleges en relaxed performances voor mensen met een mentale beperking zijn slechts enkele voorbeelden.

Waarom een expertisecentrum?

Toegankelijkheid heeft de afgelopen jaren een exponentiële groei gekend in de media- en cultuursector, maar die evolutie verloopt erg versnipperd. Bovendien volgen de (technologische) innovaties in dit domein elkaar razendsnel op. Media, cultuur en onderwijs toegankelijk maken voor iedereen blijft daarom een enorme uitdaging. Eén die staat of valt met een naadloze samenwerking tussen experts, dienstverleners en gebruikers. En dat is waar het Expertisecentrum Toegankelijke Media & Cultuur van de Universiteit Antwerpen, OPEN, een cruciale rol wil spelen.

Hoe doen we dat? Door te informeren en te adviseren, door in dialoog te treden met gebruikers, dienstverleners, overheidsinstanties en onderzoekers die complementaire expertise hebben om zo een toegankelijkheidsnetwerk op te bouwen, door onderzoeksresultaten te vertalen naar het werkveld, door nieuwe initiatieven en onderzoeksprojecten op te zetten, door studiedagen en workshops te organiseren en door werk te maken van de toegankelijkheid van onze eigen universiteit. Kortom, OPEN wil een aanspreekpunt zijn voor iedereen die samen werk wil maken van een inclusieve maatschappij.

Waarom aan de Universiteit Antwerpen?

De Universiteit Antwerpen doet al jaren onderzoek naar toegankelijkheid binnen de onderzoeksgroep TricS van het Departement Toegepaste Taalkunde/Vertalers en Tolken van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Zo is TricS partner in drie Europese Erasmus+-projecten over toegankelijkheid (ACT, ADLAB PRO en ILSA) en heeft het ruime ervaring op het gebied van interlinguale en intralinguale ondertiteling, liveondertiteling, boventiteling, audiodescriptie, audio-introductie, audio-ondertiteling en accessibility management voor live-evenementen in het algemeen.

TricS kan niet alleen rekenen op internationale partners binnen de academische wereld, maar ook op een uitgebreid netwerk van binnen- en buitenlandse stakeholders. OPEN wil deze samenwerking verder stimuleren en opentrekken naar andere actoren met complementaire expertise om zo bij te dragen tot de verwezenlijking van een inclusieve samenleving.