Neerlandistiek en de witte man

 Door Marc van Oostendorp

Neerlandistiek is weinig divers in zijn schrijversbestand: vrijwel alle auteurs die de afgelopen weken met hun naam hebben bijgedragen behoorden, voor zover ik heb kunnen nagaan, tot de categorie van de witte man tussen pakweg 30 en 60. Zelfs de Nederlandse regering is diverser dan wij.

Ze hadden ook allemaal een hogere opleiding, maar dat is de enige soort van diversiteit die we niet hoeven te bevorderen. Maar voor de eenzijdigheid van de rest van ons auteursbestand schaam ik me wel een beetje. Ik weet alleen niet goed wat we eraan zouden moeten doen.

De meeste kopij die hier komt, komt aanwaaien: mensen sturen wat op, en dat plaatsen wij. Voor zover ik kan nagaan speelt wittemannenschap geen waarneembare rol bij het aannemen of afwijzen van stukken; dat gebeurt altijd op inhoudelijke gronden (te lang, niets met neerlandistiek te maken, te onbegrijpelijk, teveel gebaseerd op voetnoten en literatuurlijsten). We doen overigens ook dan vaak eerst ons best het wel naar een publiceerbaar niveau te krijgen. Het feit dat we bijna alleen witte mannen plaatsen komt doordat er bijna alleen witte mannen insturen. Zoals er zich ook bijna alleen witte mannen als vaste krachten aanmelden. Op oproepen die we de afgelopen jaren plaatsten voor hulp meldden zich ook bijna alleen maar mensen van dit profiel. (Voldoe je er niet aan: meld je dan alsjeblieft onmiddellijk!)

Dat weerspiegelt, in ieder geval waar het gender betreft, ook nog eens nauwelijks de verhoudingen in ons vakgebied, dus daar ligt het ook niet aan. Er moet iets zijn dat grote groepen afschrikt om iets naar ons op te sturen, maar wat?

Ik zou het echt niet weten. Er moet iets zijn wat jullie afschrikt, maar wat? Wat kunnen we, wat kan ik eraan doen om dat te veranderen? Is er iemand die dat kan vertellen? Is er iemand die een oplossing kan bieden? Dit probleem moet nu toch eens worden opgelost!