Gedicht: I.K. Bonset – 9 x B

9 × B

1       De bomen zijn de benen van het landschap.       B.
2       De mens is goed, wanneer hij er geen belang bij heeft slecht te zijn.
Hij is slecht wanneer het niet in zijn belang is goed te zijn.       B.
3       De antimakassar is de graadmeter onzer cultuur,
het sentimentalisme, de speen.       B.
4       Ziet ge?       B.
5       Ten einde raad bracht ik het paradijs naar de lommerd. Ik ontving
daarvoor juist genoeg om mij een brood, een kaars en een fles
inkt te kopen.       B.
6       Bij elke gulp behoort een pantalon.       B.
7       Ernst is gevaarlijker dan syfilis.       B.
8       De mens heeft hersenen ten einde niet te denken.       B.
9       Schoonheid is de parodie der werkelijkheid.       B.

I.K. Bonset (1883-1931)
uit: Het andere gezicht van I.K. Bonset (1983)

———————————–