Verschenen: Ons Erfdeel 2/2018 over Leuven in 1968, Nederlands als wereldtaal

1968: was het nu ‘Leuven Vlaams’ of ‘bourgeois buiten’? Die vraag staat op de kaft van Ons Erfdeel 2/2018, en wordt in het nummer beantwoord door Jo Tollebeek, hoogleraar cultuurgeschiedenis van de KU Leuven. Hij beschrijft hoe het rumoer in de Leuvense straten begin 1968 al precedenten had in 1962 en 1966, hoe zich op de taalstrijd – “Leuven Vlaams” – ook een nieuw-linkse contestatiebeweging entte, hoe die van elkaar vervreemdden en hoe vijftig jaar later ironisch genoeg meer Engels dan ooit klinkt aan de KU Leuven.

Op de website van Ons Erfdeel blikken we nog uitvoeriger terug op mei ’68, en bij uitbreiding op de hele jaren 1960, toen de maatschappij en de cultuur van de westerse samenlevingen sterke veranderingen meemaakten. Wat is daar een halve eeuw later van overgebleven in de Lage landen? U leest het de komende weken hier.

Protesterende studenten in Leuven, oktober 1966

DIGITALE VERSTERKING

In de toekomst zal Ons Erfdeel zijn digitale aanwezigheid overigens vaker versterken op die manier. Voorjaar 2019 lanceren we een nieuw webplatform, www.thelowcountries.eu, met informatie, reflectie en opiniëring over de Lage Landen in het Engels, het Frans én het Nederlands. Omdat de afstemming tussen print en digitaal voortdurend evolueert, horen wij daarover graag uw mening. Hier kunt u onze vragenlijst invullen. Alvast bedankt!

NEDERLANDS WERELDTAAL

Terug naar Ons Erfdeel 2/2018. Vooraan staat een hartstochtelijk pleidooi van Henriette Louwerse, voorzitter van de Internationale vereniging voor Neerlandistiek, om het Nederlands als een wereldtaal te zien, want: “het Nederlands is alleen een kleine taal voor wie klein denkt.”

ONDER HET KEURSLIJF VAN DE NORMALITEIT

Het multidisciplinaire oeuvre van Melanie Bonajo is wars van dogma’s, bevat een fikse dosis humor en is nog tot eind oktober 2018 in het Bonnefantenmuseum in Maastricht te zien. Mirjam Westen dompelde zich onder in het werk van Bonajo, die is geïntrigeerd door het ongeregelde dat sluimert onder het keurslijf van de normaliteit.

EINDELOZE WOEKERING

Ook het schrijverschap van dichter en beeldend kunstenaar Lies van Gasse is een fascinerende demonstratie van wat de verbeelding en de taal vermogen. Dirk De Geest hakt zich een weg door Van Gasses haast eindeloze woekering van woord en beeld.

DE ESSENTIE VAN DE VORM

De expressieve en elementaire bouwstijl van Dom Hans van der Laan zorgt dan weer voor schoonheid en rust. Zijn sobere bouwwerken vormen een zoektocht naar de essentie van de vorm, schrijft Caroline Voet.

Abdij Roosenberg in Vaals, foto Jeroen Verrecht

PROTESTMUZIEK EN GEPOLDER

Hoe zou het nog zijn met de Nederlandstalige protestmuziek? Tot diep in de jaren 1980 leek die een sterk, solidair links front te vertegenwoordigen. Anno 2018 klinkt vooral gepolder van muzikanten die zich met links identificeren. In de steeds diverser wordende hiphopscene zijn wel talloze politiek uitgesproken stemmen actief, al is het muzikale activisme daar minder eenduidig.

VLAAMSE STADSTHEATERS IN DE OVERGANG

Voor de Vlaamse stadstheaters zijn, anderhalf jaar na de start van de beleidsperiode 2017-2021, de wittebroodsweken ruimschoots voorbij: de ambitieuze plannen zouden volop zicht- en voelbaar moeten zijn. Wat beweegt er bij NTGent, KVS Brussel en Toneelhuis Antwerpen?

FOTO(COLLAGE)S VAN SANNE DE WILDE EN RUTH VAN BEEK

Sanne De Wilde (1987) heeft in snel tempo haar plek veroverd in de voorlinies van de Belgische fotografie. Met haar recentste fotoboek The Island of the Colorblind (2017) toont ze volgens Dirk Leyman opnieuw haar inlevingsvermogen en ambitie in een project met internationale allures.

Sanne De Wilde, The Island of the Colorblind

Hoe slaagt Ruth van Beek erin om van iedere fotocollage een vat vol intriges te maken, een toneelvloer bezet met tegenstelling en spanning, een onderkoeld soort psychodrama? Tineke Reijnders zoekt naar een antwoord. 

MUZIEK: JAN SWERTS, MEINDERT TALMA EN… DE BEIAARD

De Belgisch-Limburgse componist Jan Swerts hengelt niet naar de aandacht van de grote massa. In zijn neoklassieke universum staat alles in het teken van verstilling en vergankelijkheid.

Meindert Talma (geboren in Friesland, woonachtig in Groningen) wordt soms “Nederlands onbekendste popster” genoemd. Vaak kiest hij voor een nationale of zelfs vrij lokale thematiek, terwijl zijn muziek tegelijk binnen een internationale context en traditie functioneert.

De beiaard: belegen, toch? Nee hoor: beiaardiers in de Lage Landen herstellen de verbinding met het eenentwintigste-eeuwse publiek op diverse, boeiende manieren.

BOEKENRUBRIEK: LUCEBERT, DEGRELLE, WIERINGA, LANOYE…

In de Boekenrubriek is er aandacht voor taal met recensies van de Atlas van de Nederlandse taal en het studieboek De vele gezichten van het Nederlands in Vlaanderen. Daarnaast worden romans besproken van Tommy Wieringa, Rob van Essen, Alma Mathijsen, Martin Michael Driessen, Tom Lanoye en Roelof ten Napel.

Komen eveneens aan bod: de biografieën van Jacob van Lennep, Albert Verwey, Willem Kloos, Lucebert en Léon Degrelle. De recente dichtbundels van Leonard Nolens, Kira Wuck en Miriam Van hee worden gerecenseerd, net als de verzamelde journalistieke stukken van Elsschot en de essays over literatuur en tv-series van Mark Cloostermans. En nog veel meer.

We wensen u veel leesplezier!