TLIV Nieuws 2018

(Nieuws van de Gentse onderzoeksgroep Teksteditie Literatuur in Vlaanderen)

Recente edities van TLIV (voorjaar 2018)

Literatuur in Vlaanderen 1900-1950 (Academia Press, in opdracht van het René de Clercqgenootschap): René de Clercq, De noodhoorn en andere gedichten (nawoord Joost Vandommele). Gent 2018.

Literatuur in Vlaanderen 1900-1950 (Academia Press): Raymond Brulez, André Terval of Inleiding tot een leven van gelijkmoedigheid (nawoord Koen Rymenants). Gent 2018 [te verschijnen op 29 juni].

Experimentele literatuur in Vlaanderen (W∞lf): Remy C. van de Kerckhove, In de nacht verloren. Gebundelde gedichten van Remy C. van de Kerckhove (nawoord Bram Lambrecht). Antwerpen 2018.

Experimentele literatuur in Vlaanderen (W∞lf i.s.m. Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen & M KHA): Paul de Vree, vlaamse avant-garde & poëzie in fusie (nawoord Johan Pas). Antwerpen 2018.

Cyriel Buysse Bibliotheek (Wlf i.s.m. Cyriel Buyssegenootschap), Mea culpa. Antwerpen 2018 (deel 2).

TLIV verleende medewerking aan Nolens handboek (Carl de Strycker en Yves T’Sjoen, m.m.v. Maxime van Steen, red.). Poëziecentrum, Gent, 2018 én aan Adresboek van een dichter. Nolens veeltalig (Yves T’Sjoen, red.). Poëziecentrum, Gent, 2018. Voor beide uitgaven is productiesteun verleend door het Vlaams Fonds voor de Letteren. Adresboek is mee gefinancierd door de vakgroepen Letterkunde, Taalkunde, Talen en Culturen en Vertalen, Tolken en Communicatie van de UGent.

Gepland najaar 2018 en voorjaar 2019

De volgende tekstuitgaven worden voorbereid:

  • in opdracht en met de steun van het Cyriel Buysse Genootschap wordt in december 2018 deel 3 van de Cyriel Buyssebibliotheek bezorgd, met name Lente en Uit de bron. Elk jaar verschijnt een nieuwe titel waarbij verschillende facetten van Buysses schrijverschap onder de aandacht worden gebracht.
  • voor de reeks Literatuur in Vlaanderen 1900-1950 wordt een editie voorbereid van de Humanitair-expressionistische dichtbundels van Wies Moens.
  • in de reeks Experimentele literatuur in Vlaanderen verschijnt Nic van Bruggen, Gebundelde poëzie en Paul Snoek, Richelieu-Hercules-Nostradamus.

Activiteiten najaar 2017

In het eerste semester van het academiejaar 2017-18 is in de opleiding Taal- en Letterkunde (Universiteit Gent) een cursus moderne editiewetenschap aangeboden. De studenten brachten met financiële steun van Internationalisation@Home en de opleiding T&L in november 2017 een werkbezoek aan het Letterenhuis in Antwerpen (rondleiding dr. Johan Vanhecke) én aan het Literatuurmuseum in Den Haag (rondleiding dr. Dick Welsink). In Den Haag verzorgden de collega’s van Huygens ING (Amsterdam) toelichting bij editieprojecten op het gebied van de moderne Nederlandse literatuur.