Studiedag: Bredero in de KANTL

(Persbericht KANTL)

De KANTL organiseert op 25 mei een studiedag over het werk van Gerbrand Adriaensz. Bredero, die precies 400 jaar geleden is overleden.

Op 23 augustus 1618 stierf de succesvolle Amsterdamse dichter-schilder Gerbrand Adriaensz. Bredero – plots en onverwacht, 33 jaar oud. In nog geen tien jaar tijd had Bredero een ruim toneeloeuvre bij elkaar geschreven en had hij zijn reputatie van getalenteerd lieddichter waar gemaakt. Ook in 2018 blijft zijn waarde als canoniek dichter en succesvol toneelauteur aangehouden. Of zoals een zeventiende-eeuwse lofdichter het vol vertrouwen stelde: ‘Hij blijft toch Bred’ro, die hy altijdt is gheweest’.

En toch. Herdenkingsjaren fungeren vaak als ijk- en hertoetsingsmomenten van het oeuvre van een schrijver en ze nodigen uit tot reflectie. Of zoals Arie-Jan Gelderblom het in 1985 n.a.v. de vierhonderdste geboortedag van de dichter zich afvroeg: ‘Welke Bredero herdenken we nu eigenlijk?’ In 1985 werd immers de grote wetenschappelijke en zeventiendelige editie van Bredero’s werken (opgestart in 1968!) afgerond en nieuw onderzoek kon hierop worden gebaseerd. Het zette de Utrechtse hoogleraar Schenkeveld-van der Dussen toen aan tot de bedenking: ‘Daarmee kunnen we vooruit tot 2018!’.

Dit jaar ís het 2018 en Bredero wordt opnieuw herdacht, in alle betekenissen. Binnen een feestelijke context (cf. het programma van de Stichting Bredero Herdenking 2018) maar ook met initiatieven vanuit een meer wetenschappelijk beschouwende hoek. Binnen dit kader organiseert de KANTL op vrijdag 25 mei 2018 een studiedag met zeven lezingen en ruimte voor discussie. Drieëndertig jaar na 1985 – een Bredero-leven lang – worden een aantal aspecten van het Bredero-beeld hertoetst. En Bredero zelf? Onze vragen veranderen, maar Bredero ‘blijft toch Bred’ro, die hy altijdt is gheweest’?

Programma

10u30 – Inloop met koffie en thee
11u – Inleiding / verwelkoming
11u05 – René van Stipriaan (free lance onderzoeker en auteur): Bredero’s roem en vergetelheid. Het debet en credit van de herdenkingscultuur.
11u30 – Ton van Strien (VU Amsterdam): Wat staat er en wat staat er niet? Bredero als ‘aendachtigh’ dichter.
12u – Marc Van Vaeck (KU Leuven): ‘Van ’t een op ’t ander’. Lezend in Bredero’s Lied-Boeck.
12u30 – Afronding van de ochtendsessies

Middagpauze met broodjesmaaltijd

14u – Karel Porteman (KU Leuven): Bredero als schilder
14u30 – Olga van Marion (Universiteit Leiden) en Tim Vergeer (Universiteit Leiden): Bredero en Lope de Vega. Een verhulde liefde voor Spaanse capriolen?

Koffiepauze

15u30 – Hubert Meeus (Universiteit Antwerpen): Ridders op het Amsterdamse toneel. De Palmerijnspelen van Bredero.
16u – Jeroen Jansen (Universiteit van Amsterdam): ‘Broot met eeren’. Werk en leven in de Spaanschen Brabander.
16u30 – Terugblik

16u45 – Afsluiting van de dag met borrel

Praktisch

Datum: 25 mei 2018
|Plaats: Academiegebouw (KANTL) – Koningstraat 18 in Gent
De toegangsprijs bedraagt €10. Gelieve u vooraf in te schrijven door te mailen of te bellen (09 265 93 40) naar het secretariaat van de KANTL.
De studiedag wordt georganiseerd door de KANTL i.s.m. de KU Leuven.