Nieuwe titels van DBNL

De dichter Pol de Mont vormde eind 19de eeuw en begin 20ste eeuw een stuwkracht voor de heropleving van de Vlaamse cultuur en introduceerde het symbolisme en het impressionisme in de Vlaamse poëzie. DBNL brengt drie dichtbundels van hem online die hier een belangrijke rol in hebben gespeeld: Claribella, Idyllen, en Loreley.

In 1989 verscheen de eerste grotere geschiedenis van de Surinaamse literatuur: Surinaamse schrijvers en dichters. Dit boek van Michiel van Kempen bevat onder meer 100 bio-bibliografische schrijversprofielen. Het werk vormt een mooie aanvulling op de gelijktijdig door dezelfde auteur uitgebrachte bloemlezing van Surinaamse verhalen, die al bij DBNL online staat.

Johanna van Woude, als predikantendochter geboren in Tiel in 1853, droeg in haar romans een ideaalbeeld voor vrouwen uit dat bestond uit zachtheid, onderwerping en zelfverloochening, zoals in Zijn ideaal uit 1885. Haar eigen leven vormde hiermee een schril contrast: ze werd ervan beschuldigd haar man te hebben willen vergiftigen, is uiteindelijk van hem gescheiden en eindigde haar leven in een psychiatrische inrichting.

Verder publiceert DBNL deze maand het 17de-eeuwse emblematische werk Des wereldts proef-steen van Anton van Bourgoingne en Petrus Gheschier, de bloemlezing Nieuwe geluiden met Nederlandse poëzie van na WO I, en de eerste 21 jaargangen van een van de weinige wetenschappelijke, peer-reviewed tijdschriften over Nederlandse letterkunde: Nederlandse Letterkunde.