(Inter)continentale perspectieven voor Neerlandistiek in Gent

(Persbericht Universiteit Gent)

Het Nederlands wordt gesproken in een beperkt aantal landen in de wereld. Toch wordt het als internationale taal wereldwijd bestudeerd en onderwezen. De onderzoeksgroep neerlandistiek van de UGent draagt hier met de hulp van de Directie Internationalisering van de universiteit haar steentje toe bij. Een eerste voorbeeld is India. Na een lange voorbereidingsfase hebben EFLU (English and Foreign Languages University) in Hyderabad, de Nederlandse-Taalunie en UGent in 2016 een samenwerkingscontract gesloten. Voortaan biedt EFLU in het curriculum naast andere Europese talen het Nederlands aan. Dit betekent dat sinds het verdwijnen van de opleiding Nederlands aan de universiteit van New Delhi met steun van de Taalunie en het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UGent) opnieuw een opleiding Nederlandse taalverwerving, literatuur en cultuur wordt aangeboden in India.

De afgelopen weken wordt intensief werk gemaakt van een bilateraal raamakkoord tussen ELTE (Eötvös Loránd) in Boedapest en UGent. Het contract voorziet in docenten- en studentenmobiliteit en samenwerking op het gebied van academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek binnen het vakgebied van de neerlandistiek. Hongaarse studenten Nederlands zullen in overleg met de collega’s in Boedapest aan de UGent in het Nederlands op bachelor- en masterniveau cursussen volgen op het gebied van de Nederlandse taal- en letterkunde. Met de Károli-universiteit in Boedapest bestaat al langer een samenwerkingsovereenkomst.

Arubaanse en Surinaamse incentives

Naast de geïnstitutionaliseerde connectie met EFLU wordt thans nagegaan of ook binnen het Erasmus+ programma een Memorandum of Understanding kan worden gesloten met de Universiteit van Aruba, en binnenkort met de Universiteit in Paramaribo. Op het gebied van (de studie van) de Nederlandse taal en cultuur biedt het institutioneel akkoord garanties voor nauwere betrokkenheid bij CARAN (Caribische Associatie voor Neerlandistiek). Niet alleen mobiliteit en onderzoekssamenwerking behoren tot de nieuwe perspectieven. In overleg met de Directie Internationalisering van de UGent wordt gestreefd naar een brede interuniversitaire samenwerking met de academische wereld in Suriname en op de Antillen.

Op deze manier bouwen we gestaag verder aan een internationaal netwerk voor de studie van het Nederlands wereldwijd.