God zou de ziel vergodlijken door smart?

Door Marc van Oostendorp

In het nawoord van zijn onlangs verschenen bloemlezing ‘Mijn taalorkest’ uit het werk van Johan Andreas Dèr Mouw wijst Jan Kuijper terecht op het vaak veronachtzaamde muzikale aspect van het werk van deze dichter, die juist vaak om zijn inhoud wordt geprezen. Kuijper wijst erop dat met Dèr Mouw eindelijk de saaie regelmaat uit de Nederlandse jambe verdween, en juist de muzikaliteit van het Nederlands ten gehore werd gebracht. Zoals, zou ik zeggen, dit gedicht, mijn favoriet uit dit werk.