Gedicht: Saul van Messel – Presumptief & Jodenhoek

presumptief

een onvermoede dageraad
had plotseling mijn droom gestaakt

ik droomde dat ik sterven ging
maar was uiteindelijk ontwaakt

of droom ik nu dat ik nog leef
terwijl ik stervend dromen bleef

mij niet bewust van vroeg of laat
in onvermoede dageraad

*

jodenhoek

elk moment van de nacht
staat mijn geheugen op wacht
op herinneren verdacht

als slaap mij overmant
houdt de droom mij in stand
op vergeten gebrand

Saul van Messel (1912-1993)
uit: onder valse vlag (1978)

———————————–