Filmpjes over taalverandering

José Bruining, docente Nederlands aan de NHL Hogeschool in Leeuwarden maakte een serie filmpjes over taalverandering:

Klankveranderingen in het Middelnederlands

Klankveranderingen in het Nieuwnederlands

Syntactische veranderingen in het Vroegnieuwnederlands

Morfologische veranderingen in het Vroegnieuwnederlands

Lexicale veranderingen in het Vroegnieuwnederlands

Klankveranderingen in het Nederlands