27 mei 2018, Gent: Presentatie van nieuw Jaarboek van De Fonteine.

Op zondag 27 mei 2018, om 10.30 uur, spreekt Dirk Geirnaert in Gent over een in 1482 in druk verschenen reeks van 36 dichtstrofen die met grote waarschijnlijkheid aan Anthonis de Roovere kan worden toegeschreven. Het onderzoek van de ‘incunabel’ en de devotionele tekst, waarvan iedere strofe met een houtsnede is geïllustreerd, is door wijlen prof. Robrecht Lievens begonnen en door Geirnaert voortgezet en voltooid. De resultaten van beider onderzoek vormen, samen met een editie van de tekst en een facsimile, de inhoud van ‘Jaarboek 63’ van De Fonteine, waarvan de bijzondere titel luidt:

Van zondeval tot hemel. Staties uit de heilsgeschiedenis.
Een reeks geïllustreerde devotionele strofen van Anthonis de Roovere (Gouda, 1482).

De lezing vindt plaats in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL), Koningstraat 19, 9000 Gent.

Tijdens de receptie is het boek (256 blz.) voor niet-leden van De Fonteine te koop aan 30 euro. Nadien kost het (inclusief portkosten) 32 euro voor afnemers in, en 38 euro voor afnemers buiten België. Uw bestelling kan gericht worden aan:

De Fonteine
t.a.v. R. Ryckaert
Du Parcwijk 36
8908 Vlamertinge
België
e-mail: ruud.ryckaert@ugent.be
De bankcodes zijn: IBAN:BE 60 10302228 1170 / BIC:NICABEBB. ​