Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! U brengt ongetwijfeld deze Paasdagen in gepaste bezinning door, en wat past daar beter bij dan een wandeling langs de dreven uwer herinneringen?

Veel sterfdagen de komende week, en ook veel personen die nog in de persoonlijke herinnering van velen onder u zullen voortleven. Gaat u anders morgen een uurtje later naar de meubelboulevard, en schrijft u al die mooie herinneringen eens van u af! Dat lucht niet alleen op, u doet er ook velen een plezier mee. En bedenkt u bij dit alles dat een ei geen ei is, twee ei nog maar een half ei, en pas drie ei een paasei oplevert.

zondag 01-04-1996 sterfdag Toon Cohen
maandag 04-04 Geen neerlandici geboren of gestorven
dinsdag 03-04-1924 geboortedag Henk Schultink
03-04-1945 geboortedag Bert van Selm
03-04-2004 sterfdag Carlo Zaalberg
woensdag 04-04-2000 sterfdag Redbad Fokkema
04-04-2009 sterfdag Anthony Mertens
04-04-2010 sterfdag Rudy Kousbroek
04-04-2011 sterfdag Ton Vallen
donderdag 05-04-1837 sterfdag Annaeus Ypey
05-04-1990 sterfdag Nico Scheepmaker
05-04-2014 sterfdag Richard Bromberg
vrijdag 06-04-1941 sterfdag Derk Hesseling
06-04-1990 sterfdag Cor Kruyskamp
zaterdag 07-04 Geen neerlandici geboren of gestorven