LitLab: nieuwe proef over slavernij

Op de site van LitLab.nl, het digitaal laboratorium waarin leerlingen onderzoek kunnen doen naar de Nederlandse literatuur, is sinds vandaag een nieuwe “proef” beschikbaar over slavernij. De leerlingen analyseren tekstfragmenten uit de periode 1630-1930 om te onderzoeken hoe er in Nederlandstalige literatuur werd geschreven over slavernij. Ze krijgen zo antwoord op vragen als: bestond er ongemak over slavernij in die periode, hoe werd het bestaan van slavernij indertijd verdedigd?

Het is een proef op niveau 3, geschikt voor leerlingen in de bovenbouw havo/vwo. De analyses worden gemaakt met behulp van de begrippen ‘discours’ en ‘de Ander’ die in de proef geïntroduceerd worden voordat leerlingen ermee gaan werken. Docenten kunnen desgewenst een antwoordmodel aanvragen. De proef kan in principe door leerlingen zelfstandig gemaakt worden, in circa 2 tot 3 lesuren. In de laatste stap wordt een aantal schrijfopdrachten aangereikt over zelfstandige onderzoekjes die de leerlingen uit kunnen voeren.

LitLab wordt ingericht door de Universiteit Utrecht, en biedt op dit moment al elf andere proeven aan (ook voor leerlingen in de onderbouw) en handreikingen voor het schrijven van een profielwerkstuk over Nederlandse literatuur. Voor meer informatie: info@litlab.nl.