Gedicht: Pierre H. Dubois – Drie dagen sliep Jezus

Drie dagen sliep Jezus

Drie dagen sliep Jezus in ’t graf,
toen was hij verdwenen.
Aan sommigen – zegt men – is hij nog verschenen
in de dagen nadien.

Anderen hebben daarin geloofd
of meenden dat en waren tevreden.
Die hem verrieden, stierven voor hem
zoals Petrus het hoofd naar beneden*.

Hij was wat zij dachten, want zij dachten hem,
en wat men denkt leeft alleen.
Die hem vergaten of die niet wisten
konden hem niet missen,
al ging hij heen.

Nu zitten de mensen
op dorpels of stoepen
of op een steen.
Men hoort geen roepen,
men ziet geen blikken,
niemand verwacht iets als de avond valt.

Pierre H. Dubois (1917-1999)
uit: Ademhalen (1956)

* Ook Petrus stierf aan het kruis, maar hij werd – op eigen verzoek, omdat hij uit eerbied niet op dezelfde manier als Jezus wilde sterven – met het hoofd naar beneden, ondersteboven gekruisigd.

———————————-