Verschijnt binnenkort: Biografie Joost Halbertsma 1789-1869

Triomfen en tragedies van een uitmiddelpuntig man

Na 150 jaar is er eindelijk een biografie over Joost Halbertsma. Het levensverhaal van deze oorspronkelijke denker en doener, deze ongewone dominee, letterkundige en redenaar, deze Fries die in Deventer woonde en heel Europa bereisde, is geschreven in een aantrekkelijke stijl en rijk geïllustreerd. In de biografie is veel materiaal uit het archief van Joost Halbertsma gebruikt dat nog nooit eerder beschreven of getoond werd. Dat levert een nieuw en rijk beeld op.

Samen met zijn tijdgenoot Jacob van Lennep was Joost Halbertsma één van de meest opmerkelijke schrijvers en sprekers van de negentiende eeuw. De mannen wandelden met elkaar, schreven elkaar brieven en ‘vochten’ over van alles en nog wat. Naast Van Lennep had Halbertsma ook veelvuldig contact met Willem Bilderdijk, Nederlands grootste dichter van die tijd.

Joost Halbertsma leefde in een tijd van belangrijke politieke ontwikkelingen, zowel nationaal als internationaal, en volgde die nauwgezet. Hij legde visites af bij Thorbecke, was bevriend met de ministers Schimmelpenninck en Van Hall, correspondeerde met de belangrijkste taalgeleerden van Europa over wetenschap en politiek, en bezocht Londen, Parijs en Rome. Zijn ervaringen verwerkte hij in lezingen en publicaties, waarvan enkele alleen in handschrift zijn bewaard.

Joost Halbertsma was doopsgezind predikant in Deventer en een internationaal gerespecteerd taalgeleerde. Maar bovenal een scherpzinnig observator van alles wat er speelde in de kerk, in regeringskringen, in geleerde genootschappen, in de handel, in de wetenschap en in de letterkunde. Zijn leven en werk is een bijzonder veelzijdig en creatief commentaar op de negentiende eeuw.

Auteur Alpita de Jong (1962) is letterkundige en cultuurhistoricus. In 2009 promoveerde ze op een onderzoek naar de internationale contacten van Joost Halbertsma. Die oriëntatie op Halbertsma vanuit een Europees cultuur-historisch perspectief werd de opmaat voor een levensbeschrijving van deze opmerkelijke negentiende-eeuwer.

Joost Halbertsma 1789-1869 – een biografie
Triomfen en tragedies van een uitmiddelpuntig man
Auteur: Alpita de Jong
NUR 681
ISBN 9789491536502
656 pagina’s, full colour
Harde half linnen cover
130 illustraties
prijs: 55 euro
verkrijgbaar via www.uitgeverijlouise.nl  en de boekhandel (vanaf 11 april)