Vacature: Lector Nederlands, Boedapest

Aan de Vakgroep Neerlandistiek van de Eötvös Loránd Universiteit (ELTE) te Boedapest, Hongarije ontstaat per 1 september 2018 een vacature voor een

Lector Nederlands (m/v)

De kandidaat die de medewerkers van de Vakgroep Neerlandistiek voor ogen staat

  1. is afgestudeerd neerlandicus (lerarenopleiding Nederlands als tweede/vreemde taal zeer welkom)
  2. is moedertaalspreker van het Nederlands
  3. heeft ervaring met het geven van Nederlands als tweede/vreemde taal.

De nieuwe lector zal wekelijks twintig lesuren taalverwerving geven aan studenten Nederlands van alle niveaus, huiswerk van de studenten regelmatig corrigeren, examens afnemen. Van de lector wordt ook gevraagd om wetenschappelijke teksten van de medewerkers na te kijken, aan het redactiewerk van onze Nederlandstalige uitgaven deel te nemen, een aantal organisatorische en administratieve taken binnen de vakgroep te vervullen. Hij/zij neemt graag initiatief, werkt goed samen en is betrokken bij de Nederlandse taal en cultuur.  Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het salaris aan te vullen met onderwijstaken op de Nederlandse School te Boedapest.

Sollicitatie:

Het dossier moet een uitgebreid CV bevatten met gegevens betreffende onderwijs en administratieve werkzaamheden en kopieën van universitaire diploma’s. Referenties zijn welkom.

Arbeidsvoorwaarden:

  • de lector wordt aangesteld voor een periode van één jaar; na gebleken geschiktheid is eventueel verlenging met max. twee jaar mogelijk
  • de lector ontvangt een maandsalaris van ongeveer 150.000 HUF bruto (ong. 500 euro bruto + de suppletie van de Nederlandse Taalunie. Voor verdere informatie hieromtrent ga naar de website van de Taalunie.
  • de ELTE biedt hulp bij het zoeken van een appartement en draagt bij aan de kosten van de huur

Sollicitaties tot/met 30 april 2018 zenden aan:

Martine Bijvoet
E-mail: martinebijvoet@gmail.com
Vakgroep Neerlandistiek
Eötvös Loránd Universiteit (ELTE)
1088 Budapest
Rákóczi út 5.
Hongarije

Voor verdere informatie over de vakgroep ga naar de website.