Pas verschenen: Werkwinkel: Journal of the Low Countries and South African Studies 12, nr. 2

 De redactie van Werkwinkel nodigt u van harte uit om kennis te maken met het nieuwste nummer van het tijdschrift voor Nederlandse en Zuid-Afrikaanse studies. Met deze collectie thematische artikelen wil Werkwinkel graag zijn steentje bijdragen aan de lopende discussie over schrijvers als literary celebrities.

Werkwinkel verschijnt via De Gruyter Open Access. De volledige teksten van alle bijdragen kunt u vinden op de website van de uitgever. Een beperkte papieren oplage wordt ook nog voor de auteurs en geïnteresseerden gedrukt.

Inhoud:

Breyten Breytenbach
Dancing With Words to Trace the Rhythm of Sense. The Zbigniew Herbert Award 2017 Ceremony

Rick Honings & Sander Bax
Introduction: The Return of the Author to the Field of Dutch Studies

Odile Heynders
The Figure of the Migrant: Tommy Wieringa’s Intellectual Intervention

Rick Honings
The Most Famous Writer of the Low Countries: Herman Brusselmans Star Author and (Reluctant) Public Intellectual

Inge van de Ven
The Public Antagonist and Martyr: Reading A.H.J. Dautzenberg against Literary Typologies

Sander Bax
“The Writer Is Essentially Indiscrete.” On the Literary Gossip of a Dutch Literary Celebrity

Philip Vermoortel
Multatuli in Zombieland

Boekbespreking
Robert de Louw, Małgorzata Szczypińska, Katarzyna Wiercińska
Frans Hinskens, Johan Taeldeman (eds.), Language and Space: An International Handbook of Linguistic Variation Volume 3: Dutch

Meer informatie: de website van Werkwinkel .