Nieuwe Parelduiker verschenen: Natuur?

Nescio bezong, zo toont biografe Lieneke Frerichs, onbezorgd de schoonheid van zomerse glooiende korenvelden, terwijl hij met zijn dochters door Noord-Frankrijk fietste: ‘Gisteren werden de heuvels veel hoger op en af, lange hellingen maar nooit vervelend, telkens een andere wereld maar altijd gouden velden, schoven & stoppels. En bijna geen mensen… En geen opschriften, geen reclameborden, geen zitjes of lolplaatsen, bijna geen auto’s, leeg, leeg en vriendelijk, golvend, soms zwoegden wij naar de wolken.

En verder: Joris van Casteren in de voetsporen van de tragische en jonggestorven landschapsschilder Gerard Bilders (1838-1865). Tot op zijn sterfbed, in een benauwd pand aan een stinkende gracht, hunkerde Bilders naar de natuur en het buitenleven, blijkt uit zijn brieven en dagboek.

Marco Daane schetst hoe Willem van Toorn zich inzette voor het behoud van het Nederlandse rivierenlandschap. Van Toorns betrokkenheid heeft sporen achtergelaten in zijn literaire werk.

Madelon de Keizer schrijft over Albert Verwey en de betekenis van de natuur in zijn leven en werk.

Parelduikermiddag in de OBA

T.g.v. de Boekenweek vindt op zaterdag 17 maart om 16.00 uur in de Openbare Bibliotheek Amsterdam aan de Oosterdokskade de jaarlijkse Parelduikermiddag plaats. Lieneke Frerichs vertelt over Nescio en zijn liefde voor de natuur en de stad Amsterdam. Kester Freriks gaat in op drie grote natuurliefdes in het landschap: de stilte, de openheid en het duister. En dichteres Maartje Smits leest voor uit haar nieuwste bundel, Hoe ik een bos begon in mijn badkamer. Toegang vrij. Maar aanmelden kan geen kwaad: OBA.

De Parelduiker 2018/1 isbn 978 90 5937 511 6 (ook via het cb bestelbaar). 80 blz. € 12,50.

Abonnement (5 nummers) € 49,90. Digitaal abonnement (pdf) € 34,90, losse nummers digitaal € 7,50.

De Parelduiker is een uitgave van de Stichting Het Oog in ’t Zeil i.s.m. Uitgeverij Bas Lubberhuizen en wordt financieel ondersteund door het Nederlands Letterenfonds, het R.O. van Gennep Fonds en de Stichting Vrienden van De Parelduiker. Redactie Hein Aalders (eindredactie), Marco Daane, Marco Entrop, Marsha Keja, Menno Voskuil en Thijs Wierema. Zie ook: www.parelduiker.nl