Gedicht: Albert Verwey – Europa

Europa

Om van een rots van Afrika te staren
In zee, en zien zoo neevlige verwazing
Als kust van Spanje, en merken met verbazing
Die zilvren zoom achter de blauwe baren, –

En in één droom Europa rond te varen,
’t Blauw Hellas langs, langs Erins groene grazing,
En de IJszee door en ’s Noors ijzen verglazing,
Daar ’t staal dat staroogt met de pool wil paren: –

Zoo met zijn ziel te omvatten als op kaarten
D’ oogen doen, ’t werelddeel van kust en kapen,
’t Gekarteld voorgebergt en ’t lang schiereiland,

Maakt me als een reuzenstandbeeld dat de vaarten
Ziet in het inland die daar veilig slapen,
’t Beboomde land en ’t glinsterende weiland.

Albert Verwey (1865-1937)
uit: Aarde (1896)

———————————–