Dichter Leonard Nolens wordt op 17 april eredoctor aan de UGent

(Perbericht KANTL)

De Vlaamse dichter Leonard Nolens (1947) ontvangt het diploma van doctor honoris causa voor een indrukwekkend literair oeuvre dat in een halve eeuw tot stand is gekomen.

Leonard Nolens is een van de meest geprezen en geprijsde schrijvers van de naoorlogse literatuur in Vlaanderen en bij uitbreiding van het Nederlandse taalgebied. Zowat alle literaire onderscheidingen met prestige zijn de inmiddels zeventigjarige dichter te beurt gevallen. Tijdens het schrijverschap heeft de auteur ook driemaal een verzameld dichtwerk tot stand gebracht. Dat kan geen enkele andere dichter in ons taalgebied zeggen. Het werk van Nolens wordt ook bestudeerd aan universiteiten, waaronder de UGent, en komt aan bod in tal van hoorcolleges over hedendaagse Nederlandse poëzie.

De UGent roemt een imposant schrijverschap dat geen lezer onberoerd laat. Naast de culturele betekenis van Nolens’ dichterschap wordt met dit institutionele eredoctoraat het onmiskenbare belang van de poëzie in de wereld van vandaag onderstreept. In het ruim tweehonderdjarig bestaan van de academische instelling is Leonard Nolens de eerste Nederlandstalige dichter die deze eer te beurt valt.

Deze bijzondere academische onderscheiding wordt uitgereikt aansluitend op een colloquium dat volledig aan de dichter wordt gewijd.

Praktisch

Dinsdag 17 april 2018 in de gebouwen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL), Koningstraat 18, 9000 Gent.

  • Symposium van 14 tot 16 uur 30. Georganiseerd door de KANTL, Poëziecentrum en de vakgroep Letterkunde (afdeling Nederlands) van de Universiteit Gent.
  • Uitreiking eredoctoraat om 17 uur