De nieuwe titels DBNL van maart 2018

Met twaalf titels van de Nederlandse socioloog en politicoloog Bart Tromp (1944-2007) brengt DBNL deze maand een dwarsdoorsnede van zijn oeuvre online, van de vroege bundeling De samenleving als oplichterij tot de postume uitgave De loden bal van het socialisme uit 2012. De indertijd actuele uitgaven bieden nu een interessante weergave van het toenmalige tijdsbeeld.

De liefde in de vrouwenquestie geeft ons een kijkje in de eind negentiende-eeuwse denkbeelden over vrouwenemancipatie. De auteur, Anna de Savornin Lohman, schreef dit werk in 1898, nadat zij zich had teruggetrokken uit de organisatie van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in datzelfde jaar. In de feministische discussie neemt zij een conservatieve plaats in: ze pleit weliswaar voor het belang van educatie voor vrouwen, maar geeft tegelijk mee dat de ‘ware’ bestemming voor de vrouw de liefde voor haar man en kinderen is.

De Franciscaner priester en leraar Fulgentius Bottens heeft een uitgebreid oeuvre op verschillende vlakken, zoals de mystiek, emblematiek, muziek, theologie en astronomie. Hij wordt vooral gezien als verbreider van ideeën van illustere voorgangers. Volgens zijn biograaf J.H.J. Paulissen is het werk van Bottens dat vandaag op DBNL verschijnt, De Gheestelycken Catechismus van den wegh der liefde Godts uit 1708, ‘één van de mooiste werkjes van onze auteur.’

Ook de tijdschriften worden weer aangevuld deze maand, met onder andere negen jaargangen van het Vlaamse Streven, een blad dat zich richt op de essayistiek. Daarnaast verschijnen zes jaargangen van De Tijdspiegel, vijf van Het Bilderdijk-Museum en de eerste jaargang van De Stem online

Een volledig overzicht bij de DBNL.