27 april 2018: Lenteconferentie Netwerk Didactiek Nederlands, Antwerpen

Niet altijd (of niet vaak genoeg) wordt een brug gebouwd tussen recente academische strekkingen en inzichten in de neerlandistiek enerzijds en de lerarenopleidingen Nederlands anderzijds. Bovendien dringen academische vernieuwingen of accentverschuivingen vaak te laat of helemaal niet door in het secundair onderwijs. Er lijken soms wel drie eilanden te bestaan, terwijl we uiteindelijk allen in dezelfde zee vissen.

Naar aanleiding van stelling 8 van het Manifest Schoolvak Nederlands over Samenwerking en Uitwisseling, meer bepaald van de zin daaruit: ‘De uitwisseling tussen wetenschap en schoolvak moet intensiever’, groeide binnen NDN een nieuwe conceptuele invulling van de Lenteconferentie 2018.
NDN wil via UPDATE! als intermediair de samenwerking met de Vlaamse universiteiten verhogen met de bedoeling recente wetenschappelijke inzichten i.v.m. literatuur/fictie, taalbeschouwing/taalkunde en taalvaardigheid te ‘openbaren’ aan de docenten van de lerarenopleidingen en na te gaan hoe die inzichten in de curricula van de lerarenopleidingen geïmplementeerd kunnen worden om uiteindelijk een doorstroming te vinden naar het schoolvak Nederlands in het secundair onderwijs’.

Hebben hun medewerking toegezegd: de professoren Kevin Absillis (Uantwerpen), Jordi Casteleyn(Uantwerpen), Johan De Caluwe (Ugent) en Dirk De Geest (KULeuven). Elk van hen staat in voor een sessie van 75 minuten.

Elke sessie begint met een academische uiteenzetting over hetzij taalbeschouwing/taalkunde, literatuur/fictie en taalvaardigheid (in casu luisteren) zodat elk aspect van het schoolvak Nederlands bestreken wordt. Na de uiteenzetting volgt een vraagronde, een gesprek en een reflectie over de eventuele implementatie ervan op kortere termijn in de lerarenopleidingen en op iets langere termijn in het secundair onderwijs.

Praktisch

Datum: vrijdag 27 april 2018
Locatie: Het Brantijser Stadscampus UAntwerpen,
Sint-Jacobsmarkt 9-13, 2000 Antwerpen

Deelname

Vooraf inschrijven kan tot 20 april 2018 via de website van het NDN.
NDN-leden: betalen 30 euro.
Niet-NDN-leden: betalen 50 euro, inclusief lidmaatschap NDN tot einde 2018.
Inschrijven na 20 april: 10 euro extra.
In de deelname zijn de broodmaaltijd ’s middags, de conferentiemap en de afsluitende borrel inbegrepen.