26 april 2018, Leiden: Symposium & Boekpresentatie Van Constantijntje tot Tonio

Donderdag 26 april 2018
15.00-17.00 uur + borrel
Universiteitsbibliotheek Leiden

Wij nodigen u graag uit voor het symposium en de boekpresentatie rondom de nieuwe bundel Van Constantijntje tot Tonio. Het dode kind in de Nederlandse literatuur (onder redactie van Rick Honings, Olga van Marion en Tim Vergeer) op donderdag 26 april 2018 om 15.00 uur. Het symposium wordt gehouden in de Vossiuszaal van de Universiteitsbibliotheek, Witte Singel 27 te Leiden.

Een onderbelicht genre

Al in de vroegmoderne tijd wist Joost van den Vondel zijn publiek diep te raken met het gedicht over zijn overleden zoontje Constantijntje. Ook in de negentiende eeuw uitten vele dichters het verdriet om hun gestorven kinderen in hun werk, zoals Willem Bilderdijk, Hendrik Tollens en François HaverSchmidt. Recentelijk is er een ware hausse aan ‘dodekindliteratuur’. Denk maar eens aan Schaduwkind van P.F. Thomése, Contrapunt van Anna Enquist, Tonio van A.F.Th. van der Heijden én zelfs De kleine blonde dood van Boudewijn Büch. Het zijn voorbeelden van een onderbelicht, maar aangrijpend en intiem genre in de Nederlandse literatuur.
Deze verzameling essays over romans en gedichten waarin (verwerking van) de dood van een kind centraal staat, sluit aan bij de huidige internationale belangstelling in kunst en literatuur voor representations of childhood death. De bundel biedt een overzicht van hoe het dode kind in de loop der tijd is gepresenteerd in de Neder-landse literatuur, vanaf de middeleeuwen tot nu.

Programma

14.45 Inloop
15.00 Universiteitsbibliotheek, Vossiuszaal – Symposium met flitslezingen door Jacqueline Bel, Jaap Goedegebuure, Lotte Jensen, Maaike Meijer en Tim Vergeer. Frans-Willem Korsten zal enkele prikkelende stellingen bespreken met het publiek, en Rick Honings zal het symposium presenteren. Olga van Marion zal het geheel verlevendigen met literaire fragmenten.
16.45 Aanbieden van de bundel aan een VIP.
17.00 Borrel in Galerie Café Leidse Lente, Haagweg 4.

Aanmelden
Wij hopen u te ontmoeten op donderdag 26 april a.s. De toegang is vrij, maar u wordt wel verzocht zich aan te melden bij Tim Vergeer – t.vergeer@hum.leidenuniv.nl.
De bundel Van Constantijntje tot Tonio kan na afloop van het symposium aangeschaft worden voor €29,-. Er kan alleen contant betaald worden.