23 maart 2018: Jaarvergadering ‘Het Bilderdijk-Museum’, Amsterdam

Invitatie voor de ledenvergadering met lezingen, georganiseerd in samenwerking met de Stichting Het Réveil-Archief, over:

Het einde der tijden of een nieuw begin?

Christelijke reacties op de grote omwentelingen in Europa, van de Franse Revolutie tot de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog

Vrijdag 23 maart 2018

Locatie: Hoofdgebouw Vrije Universiteit, zaal 4A33, De Boelelaan 1105, Amsterdam

PROGRAMMA

13.00: ontvangst leden Vereniging Het Bilderdijk-Museum
13.30: ledenvergadering Vereniging Het Bilderdijk-Museum
14.30: lezing Peter Raedts: Ultramontanisme en Romantiek
15.00: lezing Rie Hilje-Kielman: ‘Welk een toekomst grijnst my aan’. Bilderdijk, het Réveil en de Franse Revolutie.
15.30: lezing Jeroen Koch: Geloven na Armageddon. Christelijke reacties op de Franse Revolutie en Napoleon, de Eerste en de Tweede Wereldoorlog.
16.00: afsluiting en borrel

Bezoek ook onze Facebook-pagina