19 april 2018, Gent: Weg van de polarisatie. Naar een positief en pragmatisch taalbeleid

Recent hebben we in Vlaanderen een heuse discussie gekend, bijwijlen een hetze,  tussen (en onder) academici en journalisten rond het ‘Standaardnederlands’. We zien dat het taaldebat zeer emotioneel en gevoelig is en blijft. Hoe kunnen we toch met zinvolle bijdragen tot een goed taalbeleid komen? Taalpolarisatie staat immers een goed taalbeleid in de weg.

Op donderdag 19 april wijdt de Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent een studieavond aan de problematiek.

Sprekers:

  • Sarah Van Hoof over taalideologieën
  • Peter Debrabandere pleit voor een herwaardering van het Standaardnederlands in het Vlaamse onderwijs
  • Sofie Begine wil de polarisering rond spreektaal in het NT2-beleid overstijgen
  • Joël De Ceulaer heeft het over slordigheid als norm
  • Stefan Grondelaers ziet tussen droom en daad ‘oerangst en een conservatieve standaardtaalideologie’ staan
  • de sprekers gaan in debat (moderator: Gert De Sutter)

Maar info kunt u vinden op een speciale website.