Wintertijd: voortplantingstijd!

Vander vrouwen heimelijcheit, vss 1266-1278

Door Mieke van Doorn-van Stekelenburg † en Jan Bethlehem

De verzen 1266-1278 van de Heimelijcheit behelzen een belangrijke aanwijzing voor de conceptie van een gezond kind. Een van achter waaien­de wind is daarvoor bepalend. Die koude of verkoelende wind is ook in de overeen­komende passage van het Frans belangrijk, maar het Nederlands en het Frans verschillen sterk in de ver­klaring van de functie van die wind. Verder vindt u in het Terzijde, naast een stukje editiegeschiedenis, een stevige terecht­wijzing. En in het Naschrift kunt u lezen dat 21ste-eeuws statistisch onderzoek bevestigt wat in de veer­tiende eeuw al in de Heime­lijcheit is beschre­­ven: kou bij de conceptie is goed voor uw nageslacht.

Lees dit artikel hier