1 maart 2018, Gent: Presentatie Geïllustreerd en verklarend Woordenboek van de Vlaamse waternamen

De algemeen voorzitter van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie  en de voorzitter van haar Vlaamse afdeling hebben het genoegen u te verwelkomen op de presentatie van het

Geïllustreerd en verklarend Woordenboek van de Vlaamse waternamen
Deel II: De provincies West- en Oost-Vlaanderen

donderdag 1 maart 2018 om 15:00 uur in de grote vergaderzaal van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Koningstraat 18, Gent
Academische zitting: 15:00 uur

Verwelkoming, resp. begroeting door:
Prof. dr. Willy Vandeweghe, vast secretaris van de KANTL, en de
Gedeputeerden Jozef Dauwe & Bart Naeyaert (prov. Oost- & West-Vlaanderen)

Voordrachten door

leden van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, tevens medewerkers aan het woordenboek,

  • 1 Dr. Luc Van Durme, medeauteur: “De Vlaamse Waternamen II: sluitstuk en bekroning”
  • 2 Dr. Vic Mennen, medeauteur: “Het abdijbezit in het graafschap Vlaanderen onder de loep van de waternamen”
  • 3 Dr. Karel Leenders, medeauteur:  “Waarom is de Grote Geule zo smal?”
  • 4 Dr. Frans Debrabandere, redactielid:  “Draagt West-Vlaanderen weinig water naar de zee?”
  • 5 Prof. dr. Luc De Grauwe, redactielid:  “Hoe Waals is de Waalse Krook?”
  • 6 Prof. dr. José Cajot, algemeen KCTD-secretaris & eindredacteur:  “Afsluiting en dankwoord”

Receptie: 16:45 uur

Praktisch

Aanmelding: met opgave van het aantal personen uiterlijk op 23 februari 2018 via secretariaat@kantl.be .

Reisadvies in Gent: van Sint-Pietersstation met tramlijn 1 (richting Evergem-Brielken) tot halte Korenmarkt; dan 400 m te voet via Belfort- en Kammerstraat naar de Koningstraat.

Met de steun van de provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen.