zaadbank / zadenbank

Verwarwoordenboek Vervolg (56)

Door Jan Renkema

In het Verwarwoordenboek worden zo’n 500 woordparen behandeld met vaak onduidelijke verschillen: afgunst-jaloezie, bloot-naakt, geliefd-populair, plaats-plek, enz. Talrijke lezers hebben woordparen aangedragen met het verzoek om ook die te behandelen. Vandaar deze wekelijkse rubriek.

Mocht u ook een ‘verwarpaar’ behandeld willen zien, plaats dan een reactie onder deze rubriek. Kijkt u dan wel even op de website om te zien of de woorden al zijn opgenomen.

zaadbank / zadenbank

Het woord zaadbank heeft een ruimere betekenis dan zadenbank.

zaadbank                   bodemlaag met zaden, spermadonorbank, zadenbank

Ook in het westelijk Waddengebied zijn nieuwe zaadbanken met jonge mosselen te vinden.

Pas jaren later begreep ik dat hij veel kinderen ‘op zijn naam’ had staan als donor van een zaadbank.

zadenbank                 opslagplaats voor zaden

In de zadenbank op Spitsbergen liggen miljoenen zaden ijskoud, droog en donker opgeslagen.

Het zou handiger zijn wanneer die opslagplaats voor zaden alleen zadenbank zou heten. Maar taalgebruikers hebben anders beslist. De zadenbank op Spitsbergen wordt ook zaadbank genoemd.

Zijn er soortgelijke gevallen met betekenisverschil? Nee, niet bij artikelregister en artikelenregister. In beide gevallen gaat het om een register op artikelen. En ook (nog?) niet bij moleculenstructuur en molecuulstructuur, hoewel je bij molecuulstructuur toch eerder denkt aan de structuur binnen één molecuul en bij moleculenstructuur eerder aan een structuur bestaande uit moleculen.

Ook het paar kaarthouder-kaartenhouder wordt met belangstelling gevolgd. Een kaarthouder is bedoeld voor één pasje of voor (fiets)kaarten. Een kaarthouder is ook een persoon op wiens naam een betaalkaart staat geregistreerd. Maar bij een kaartenhouder denk je nooit aan pasjes? Ja, toch wel. Hoe noemt u een houder waar meer pasjes in kunnen? Altijd in beweging, onze taal.