Vacature Doctoraatstudent ‘Spraakverstaanbaarheid en vreemd accent’, Universiteit Gent

We verwelkomen kandidaturen voor een voltijdse aanstelling als doctoraatsstudent binnen de Vakgroep Vertalen, Tolken & Communicatie van de Universiteit Gent, in de onderzoeksgroep MULTIPLES (Research Centre for Multilingual Practices and Language Learning in Society). De doctoraatstudent zal worden aangesteld op het project “Spraakverstaanbaarheid en vreemd accent: Nieuwe perspectieven op de perceptie van het Nederlands als Vreemde Taal”. De startdatum is overeen te komen, maar valt tussen 1 april en 1 oktober 2018. Het project heeft een looptijd van vier jaar.

Projectomschrijving

Het project situeert zich binnen de taalverwerving, en meer bepaald binnen het domein van de vreemde taalfonologie. De focus ligt op het Nederlands als Vreemde Taal. Het project behelst een analyse van Nederlandse spraak geproduceerd door anderstalige sprekers en zal inzicht verschaffen in de concepten ‘verstaanbaarheid’ en ‘vreemd accent’. Verstaanbaarheid wordt vaak genoemd als de belangrijkste doelstelling in vreemdetalenonderwijs, maar over welke eigenschappen spraak precies verstaanbaar maken is nog weinig geweten. Concreet wil het project aan de hand van experimenten nagaan welke akoestisch-fonetische factoren een invloed hebben op de verstaanbaarheid van de (Nederlandse) spraak van anderstaligen en op de mate waarin de spraak als anderstalig wordt gepercipieerd. Ook de attitudes tegenover anderstalige spraak met verschillende graden van verstaanbaarheid en vreemd accent zullen binnen dit project in kaart worden gebracht. Het project zal een bijdrage leveren aan het veld van Nederlands als Vreemde Taal en heeft implicaties voor het onderwijs NT2 (en voor taaltesten NT2).

Profiel

 • Je bent houder van een diploma van master in de meertalige communicatie, master in de taalen letterkunde, master in de taalwetenschap, of een aanverwante discipline. Aan de diplomavoorwaarde moet voldaan zijn op de datum van aanstelling.
 • Je kan uitstekende studieresultaten voorleggen.
 • Je beschikt over uitstekende schrijf- en presentatievaardigheden.
 • Je bent bereid om experimenteel onderzoek uit te voeren en zelfstandig data te verzamelen.
 • Je beheerst het Nederlands uitstekend.
 • Je hebt een zeer degelijke beheersing van academisch Engels.

Opdracht

 • Je bereidt een doctoraal proefschrift voor op basis van het onderzoek.
 • Je rapporteert over de resultaten in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften.
 • Je presenteert de resultaten op nationale en internationale wetenschappelijke bijeenkomsten.
 • Je bent betrokken bij de werking van de Afdeling Nederlands in de Vakgroep Vertalen, Tolken & Communicatie.

Hoe solliciteren?

Kandidaten worden verzocht te solliciteren door volgende documenten via e-mail in te dienen bij Prof. dr. Ellen Simon (Ellen.Simon@UGent.be), en dit ten laatste op 12 februari 2018, 23u59 (CET):

 • motivatiebrief
 • CV (inclusief een overzicht van je studieresultaten en de contactgegevens van één persoon die we kunnen contacteren voor een referentie)
 • kopie van het vereiste masterdiploma

Deze drie documenten worden samengevoegd in één pdf-document.

 • persoonlijke wetenschappelijke tekst (werkstuk of publicatie zoals masterproef of artikel) die je academische vaardigheden demonstreert.

Op basis van deze informatie wordt beslist welke kandidaten worden uitgenodigd op een interview.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Ellen Simon: Ellen.Simon@UGent.be; tel. 09 331 19 79.