Oproep vir referate: 5de Colloquium over het Afrikaans, Universiteit Gent

Na vier succesvolle edities, vindt het UGent Colloquium over het Afrikaans 2018 plaats op vrijdag en zaterdag 5-6 oktober 2018.

De thema’s die zullen worden behandeld zijn ‘Grammatica’ op het vlak van de taalkunde en ‘Cultuurtransmissies van Afrikaans en Nederlands’ wat betreft de letterkunde. De oproep vir referate vindt u hieronder.

Belangrijk: de taalkundige component van het Gentse colloquium is tevens de tweede editie van de Afrikaans Grammar Workshop, waarvan de eerste editie in augustus 2016 plaatsvond in Johannesburg.

We kijken uit naar jullie inzendingen voor 15 april 2018 (naar afrikaans@ugent.be).

Taalkunde: Grammatica

De taalkundige component van het Gents colloquium is tevens de tweede editie van de Afrikaans Grammar Workshop, waarvan de eerste editie in augustus 2016 plaatsvond in Johannesburg. De bedoeling van de workshop is om onderzoekers samen te brengen die zich vanuit verschillende theoretische en methodologische perspectieven bezighouden met de studie van de grammatica van het Afrikaans. We verwelkomen bijdragen over enig aspect van de grammatica van het Afrikaans (fonologie, morfologie, syntaxis, semantiek, pragmatiek), al dan niet in vergelijking met het Nederlands en/of andere, al dan niet verwante talen. Eveneens welkom zijn bijdragen over de grammaticale geschiedenis van het Afrikaans en/of over hedendaagse variatie in de grammatica. De workshop wordt georganiseerd in samenwerking met het Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA), de University of Michigan en het Meertens Instituut. Keynote-sprekers zijn Theresa Biberauer (Cambridge) en Bertus Van Rooy (NWU). De werktaal is het Engels.

Letterkunde: Cultuurtransmissies van Afrikaans en Nederlands

Een belangrijke speler in het onderzoek naar transnationale en interculturele relaties tussen literaturen is de intermediair. De bemiddelaar onderhandelt tussen verschillende taal- en/of cultuurgemeenschappen en neemt deel aan het vertoog over literatuur op meer dan één plek, binnen meer dan één literair systeem. De zusterrelatie tussen Afrikaans en Nederlands draagt ertoe bij dat de brug wellicht enigszins anders geconcipieerd is dan in het geval van meer klassieke bemiddelaars tussen minder taalverwante gebieden. In de letterkundige sessie komt de brugfunctie van actoren en ook teksten en instituties zoals tijdschriften en uitgeverijen aan bod. In de loop van meer dan een eeuw van contacten tussen de literaturen van Afrikaans en Nederlands kunnen tal van intermediërende relaties worden aangeduid. Een brede invulling van de rol en het functioneren van de literaire bemiddeling ligt ten grondslag aan deze oproep. Naast de focus op (Zuid-)Afrikaanse, Nederlandse en Vlaamse schrijvers, critici en academici wordt in de sessie aandacht besteed aan teksten die in andere literaire polysystemen (Afrikaans-Nederlands) circuleren, worden gerecipieerd en verwerkt. Ook instituties zijn in het literair-transnationale gesprek tussen Afrikaans en Nederlands belangwekkend te noemen.