Oproep: onderzoek beleefheidsvormen

Dr. Katarzyna Wiercińska van de vakgroep Nederlands en Afrikaans van de Adam Mickiewicz Universiteit in Poznań, Polen, doet onderzoek naar beleefdheidsvormen: of deze anders worden geïnterpreteerd in Nederland en in Polen. Wat haar op dit moment vooral bezighoudt, is wat er allemaal mis kan gaan in de informele communicatie. Soms is het zo dat mensen uit Slavische landen problemen ondervinden met sociale contacten in Nederland omdat ze te bot overkomen. En dit gebeurt ook als ze goed Nederlands spreken want het ‘communicatieschema’ blijft Pools (heel veel imperatieve vormen, geen partikels zoals ‘maar’, ‘eens’ of ‘even’).

Dr. Wiercińska heeft twee enquêtes opgesteld. Een neemt ze af in Polen. Voor de andere zoekt ze informanten in Nederland en Vlaanderen. Vandaar haar verzoek aan zoveel mogelijk collega’s in Nederland en Vlaanderen om haar korte vragenlijst (max. tien minuten) in te vullen.

Dat kan hier.