Inhoudsopgave Nederlandse Taalkunde, volume 22, nummer 3 (december 2017)

De indeling van de dialecten in Noord-Limburg en het aangrenzende Duitse gebied.
Bakker, Frens; van Hout, Roeland

Semi-insubordinate dat-constructions in Dutch.
Beijering, Karin

Internal constraints on the use of gaan versus zullen as future markers in spoken Dutch
Fehringer, Carol

Language-specific tendencies towards morphological or syntactic constructions
Hendrikx, Isa; Van Goethem, Kristel; Meunier, Fanny; Hiligsmann, Philippe

Stance-taking through sibilant palatalisation in Gouda Moroccan Dutch
Mourigh, Khalid

Boekbesprekingen

Abstracts en artikelen kunnen geraadpleegd worden via de website van de uitgever

Nieuwe kopij: gert.desutter@ugent.be