Gedicht: Guido Gezelle – Een deugdelijk jaar

Een deugdelijk jaar

lk wensche u een jaar,
dat zachte als zijde is;
ik wensche u een jaar,
dat blank en blijde is;
ik wensche u een jaar,
dat ver van krank is,
een deugdelijk jaar
zoo breed als ’t lang is;
ik wensche u een jaar,
dat, als ’t voorbij is,
een zalig jaar
voor u en mij is;
ik wensche u een jaar,
zoo Gods gebod is,
dat in en dat uit
geheel voor God is.

Guido Gezelle (1830-1899)