Gedicht: G.A. Bredero – Van gierighe Gerrit, en Modde van Gompen

Stem: Daer ick gister avond quam, daer scheen de, &c.

De Gierige Gerrit, die lebbige dief,
Die vrijt nu zijns ghelijck,
Die vrijt nu, etc.
Wangt hy het Modde van Gompen lief,
Die leelijck is en rijck,
Die leelijck is en rijck,
Die leelijck is en rijck.

Sy het ien asingt ruym van vel,
Niet muysvael, noch niet bongt,
Niet muysvael, etc.
Na ’t rotte-graeu gelijcket wel,Maer swart wast inde grongt,12
Maer swart wast, etc.

Haer tangden zijn Kastangie bruyn,
Heur lippen pimpelpaers,
Heur lippen, etc.
Se het ien veurhooft tot heur kruyn,
En hier en daer wat haers,
En hier en daer, etc.

In haer vermaelde wangen blieck,
En in heur moye kin,
En in heur moye kin,
Daer sietmen ’t leger vande Grieck
En trotsche Troyen in,
En trotsche, etc.

Se is geborst, gebuyckt, gebilt,
En louter inde vangh,
En louter inde vangh,
Praet van Rosbaijer soo ghy wilt,
Dees het ien ander gangh,
Dees het ien ander, etc.

Dit monsterum oft ongediert,
Dat voert soo hooghen pracht,
Dat voert, etc.
Daer wort ghien snof, gien snee versiert,
Of ’t is heur daegh’lijcx dracht,
Of ’t is heur, etc.

Gerrit is wat root, en wat blaeu,
Wat paers, wat kakelbongt,
Wat paers, wat etc.
Sen tangden as ien wouwe klaeu
Staen averechts in sen mongt,
Staen averechts, etc.

Hij sieter nou soo Jongeties uyt,
Wangt hy het corts ehaert,
Wangt hy het, etc.
Na dat hy schoon was uyt eruyt,
Kreech hy sen twiede baert,
Kreech hy sen, etc.

Hy is soo anxstelijck moy,
Men vreest datmen hum siet,
Men vreest datmen hum siet,
Sijn Vaer het brieven van Octroy,
Men macht na-drucken niet,
Men macht nae, etc.

So yemandt noch een stempel vint,
Die kaptse vry an twee,
Die kaptse vry, etc.
En drijftse niet die woeste wint,
Diep inde Zuyer Zee,
Diep inde Zuyer Zee,
Diep inde Zuyer Zee.