Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! Nu wij in de afgelopen week Hans van den Bergh, Jo (J.A.) Dautzenberg en Ron van Zonneveld aan de galerij van niet te vergeten neerlandici hebben toegevoegd, is hun aantal tot over de 250 gegroeid. Zonder nu meteen te willen beweren dat de lijst de compleetheid benadert (er moeten veel meer neerlandici zijn die niet vergeten mogen worden, maar helaas staan er van sommigen geen levensberichten of in memoriams online), kunnen we toch stellen dat we een onderhand een kalender hebben die eigenlijk op geen wc van een rechtgeaarde neerlandicus mag ontbreken. Mocht u in uw dierbare herinneringen dus nog een neerlandicus tegenkomen die in onze lijst ontbreekt, schrijft u die herinneringen op, en wij van Neerlandistiek zullen hem of haar in onze gedenkingen opnemen.

De komende week is een week waarin veel neerlandici jarig geweest zijn. Wellicht is er dus toch een gesternte voor eminente neerlandici, want per slot van rekening is onze eigen Marc van Oostendorp ook rond deze tijd jarig.

Blijft u dus vooral doorgaan met uw herinneringen en anekdotes in deze, of een van de voorgaande afleveringen van de slowquiz op te nemen. U doet er velen een plezier mee, die alleen maar vage indrukken hebben van personen die het waard zijn om in scherpe contouren voor ons aller geestesoog te staan. De komende weken gelden er geen excuses van ‘ik heb het te druk,’ want met de kerstvakantie in zicht lopen de agenda’s langzaam leeg.

zondag 17-12-2009 sterfdag Fritz Ponelis
maandag 18-12-1831 sterfdag Willem Bilderdijk
18-12-1933 geboortedag Wim Hendriks
18-12-1948 geboortedag Hans den Besten
dinsdag 19-12-1891 sterfdag Jan Beckering Vinckers
19-12-1901 geboortedag Pierre Boyens
19-12-1933 sterfdag Johan Kern
19-12-1951 sterfdag Jacoba van Lessen
woensdag 20-12-1805 geboortedag Joan van Bolhuis
20-12-1907 geboortedag Jacob Drewes
20-12-1908 geboortedag Wytze Hellinga
donderdag 21-12-1904 geboortedag Gustaaf van Es
21-12-1907 geboortedag Garmt Stuiveling
21-12-2014 sterfdag Leo Ross
vrijdag 22-12 Geen neerlandici geboren of gestorven
zaterdag 23-12-1935 sterfdag Jan Bergsma
23-12-1943 geboortedag Johan Taeldeman