Gedicht: Jan Arends – 2 nagelaten gedichten

Het
donkert
duisternis.

Daar
kunnen wij
niets
aan doen.

Het
zal
duisternis
sneeuwen
als nooit
tevoren.

Toch
kunnen wij
er niets
aan doen.

*

Ik
kan er niets
aan doen
maar
ik
zie alleen maar
een grote
grauwe troep
naar
het einde
vluchten.

Jan Arends (1925-1974)
uit: Nagelaten gedichten (1986)