Galien Rethore : hoofdstuk 49

De historie van Galien Rethore

Hier beghint die seer schoone wonderlijke historie van den aldervromsten campioen Galyen Rethore met oock die aldermeeste bloetstortinghe der Kerstenen ende der heydenen, geschiet op den Ronchevale, doer die verradereie vanden alder valschsten verrader Gouweloen.

Zoals gedrukt door Willem Vorsterman te Antwerpen [1520-1525?]

Hoofdstuk 49 (lees-editie)

Hoofdstuk 49 (studie-editie)

Hoofdstukken 1-49 (epub editie) – Hoofdstukken 1-49 (pdf-editie)
deels herzien en met verbetering van opgemerkte fouten

Facsimile van de druk: EHC Antwerpen 812424