Arabesken nummer 50 verschenen

Het vijftigste nummer van Arabesken is verschenen. In dit nummer staan twee nieuwe rubrieken. ‘Couperus en de contemporaine kritiek’ is vervangen door de nieuwe rubriek ‘Aan het werk met Couperus’. Hier wordt diverse mensen gevraagd vanuit hun beroepsgroep te reageren op het werk van Couperus en op de vraag wat dat werk vandaag de dag nog kan betekenen voor ons. De eerste persoon die aan het woord komt is Lidewijde Paris, Lees!ambassadeur en voormalig uitgever. De tweede nieuwe rubriek is ‘De passatist’, waarin u steeds twee foto’s te zien krijgt van een plek die met Couperus te maken heeft: één gemaakt in zijn tijd en één in onze tijd. Naast de foto’s staat een citaat van Couperus over deze plek.

Verder was de redactie naar aanleiding van het vijftigste nummer benieuwd naar de favoriete werken van onze lezers. Een bloemlezing uit de reacties staat in dit nummer, samen met een lijst van de genoemde werken. Daarnaast schreef Ina Schermer-Vermeer een artikel over synesthesie in Eline Vere. Rémon van Gemeren bezocht een landgoed waar vele werken van Theo Goedvriend hangen, van wie ook Couperus een aantal werken had. Ook schreef Van Gemeren een recensie over De kleine zielen van Toneelgroep Amsterdam. Looi van Kessel recenseerde ten slotte Literatuur uit tweede hand van H.T.M. van Vliet, over de vertaalwerkzaamheden van Elisabeth Couperus-Baud. De rubriek ‘’t Citaat’ is na enkele nummers afwezigheid teruggekeerd en verder zijn er zoals gewoonlijk de vaste rubrieken.

Een volledige inhoudsopgave van deze Arabesken is te vinden op onze website.