Voorlopige bibliografie van uit het Spaans tot 1800 in het Nederlands vertaalde boeken

Door Tineke Groot

Volgend jaar zal het 500 jaar geleden zijn dat het eerste boek uit het Spaans in het Nederlands vertaald op de markt komt. Door Tineke Groot wordt nog steeds gewerkt aan een verdere uitbreiding van de Voorlopige bibliografie van uit het Spaans (eventueel via andere talen) tot 1800 in het Nederlands vertaalde boeken …./ samengesteld door een werkgroep van kandidaten in de Letterkunde van de Renaissance (1979-1980).  [Onder leiding van dr Piet Verkruijsse †]

In eerste instantie zijn de vertalingen vanuit het Spaans (via het Frans en/of Italiaans) in het Nederlands in de 16e eeuw beschikbaar.

In 1518 verschijnt in Brussel bij Thomas van der Noot de eerste vertaling Dat licht der kerstene = Lucero de la vida Xristiana, door hem zelf vertaald. Het boek dat in 1493 en volgende jaren te Salamanca, Zaragoza, Burgos en Sevilla gedrukt is en toen ook in het Catalaans vertaald en in 1496 te Barcelona gedrukt, is in opdracht van de Katholieke Koningen (Ferdinand van Aragón en Isabella van Castillië) geschreven door Pedro Ximénez de Prexano2, bisschop van Coria, “ter instructie van den ongeleerden kerstenen”. Het boek bestaat uit drie delen: het leven van Jesús, de zeven sacramenten en de tien geboden. Ximenez de Prexano was in 1492 in het gevolg van de Katholieke Koningen aanwezig bij de overgave van de stad Granada. Dat licht … zal niet het enige boek blijken te zijn dat ter instructie van de katholieke gelovigen in de loop van de 16e eeuw vanuit het Spaans zal worden vertaald, maar veel religieuze teksten worden in het Latijn geschreven en vanuit het Latijn vertaald.  Dat de Inquisitie ook in de Nederlanden blijft toezien op religieuze teksten, blijkt als in 1570 Dat licht … op de Index librorum prohibitorum, gedrukt bij Plantijn, verschijnt.

Wie meer wil weten, neme contact met op met Tineke Groot.