Wat is er mis met een brede alfa-studie?

De studentenaantallen Nederlands lopen terug. Hoe komt dat? De redacties van Neerlandistiek en van VakTaal vroegen het aan studenten (Nederlands of verwante vakken) in Utrecht. Deze week publiceren wij vier reacties van deze studenten.Studenten, ook van andere steden, kunnen nog steeds insturen naar Neerlandistiek.

Door Zoë Alkemade

Ga je Nederlands studeren? De eerste vraag daarna meestal komt is: dus je gaat lesgeven? Blijkbaar is dat het enige waar iemand aan kan denken als je zegt dat je Nederlands studeert. Alsof lesgeven het enige is dat je kunt doen. Op een gegeven moment durf ik het bijna niet meer te zeggen, want iemand staat toch al meteen klaar met zijn of haar vooroordelen. Het liefst wil ik terugschreeuwen: ‘Zo ongenuanceerd!’ Toen ik mijn keuze maakte, werd ik voor gek verklaard, want ik had een profiel Natuur en Gezondheid.

Sinds ik negen jaar oud ben, houd ik van verhalen lezen en schrijven. Eigenlijk begon het met Jip en Janneke en daar kwam ook mijn eerste inspiratie vandaan voor de korte verhalen die ik toen schreef. Op de basisschool vond ik opstellen en werkstukken schrijven het leukste dat er was. De liefde voor taal ontstond door de vele boeken die meegingen op vakantie.

Correctiemodel

Voor mij werd mijn affectie voor taal en literatuur groter op de middelbare school. Hoe alle andere leerlingen moeite hadden met de leeslijst, ik vond het totaal niet erg en dit kwam misschien ook door mijn leuke leraar Nederlands. Hij kon goed vertellen en hij doceerde Nederlands door middel van verhalen uit zijn eigen leven. Ik moet toegeven: de onderbouw is achteraf het speelparadijs.

Een leuke docent is een pré om het vak Nederlands leuk te vinden om het te gaan studeren. Daarnaast is het ook meegenomen als je van lezen houdt.

Het eindexamen is de grootste hindernis. De hoogte van je punt voor dat eindexamen houdt geen verband met je geschiktheid voor de studie. Wat hebben strikvragen te maken met Nederlands?

Natuurlijk is een tekst analyseren belangrijk, maar iemand in de val lokken zorgt niet voor veel waardering voor het vak Nederlands. Daarnaast zijn de vragen in sommige gevallen onduidelijk. Auteurs van de teksten die in het examen komen, schrikken zich vaak een hoedje als ze het correctiemodel zien. Zo zei taalkundige Rik Smits in zijn artikel in de NRC over de behandeling van zijn eigen tekst: ‘Ik viel, toen ik het correctiemodel zag, van de ene verbazing in de andere over wat ik wel niet allemaal bedoeld bleek te hebben.’ Als een neerlandicus al verbaasd is over welke soort vragen er allemaal gesteld worden, hoe kan je dan verwachten dat leerlingen liefde voor het vak opvatten en daardoor Nederlandse taal en cultuur gaan studeren?

Hokje

Nederlands studeren is veel meer dan alleen literatuur of begrijpend lezen zoals de meeste leerlingen op de middelbare school denken. Het gaat om de geschiedenis, statistiek, filosofie en communicatie. Het is breder en je kunt er veel meer mee dan men zou denken, maar wie vertelt dat? Er wordt maar gepusht om geneeskunde te studeren of de techniek in te gaan. Wat is er mis met een brede alfa-studie?

Kortom, er zou meer voorlichting moeten worden gegeven over de studie Nederlandse taal en cultuur waardoor meer leerlingen weten hoe breed en gevarieerd de studie is. Daarnaast denk ik dat het Nederlandse examen een groot struikelblok is voor velen, dat hierdoor ook de affectie van taal verloren gaat. Dat is zonde.