Nieuws van de DBNL – november 2017

Nieuwe titels van november

Van Aladdin tot Zwaan kleef aan en van Aiol tot de Zwaanridder: DBNL brengt de negen lexica uit de Van A tot Z-reeks online. In 3000 pagina’s leggen de auteurs uit hoe allerlei literaire, religieuze en historische thema’s doorwerken in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater. Er wordt gebruik gemaakt van tekstvoorbeelden, illustraties en literatuurverwijzingen. Zo leer je over de achtergrond van Luilekkerland, of over de heilige Dymphna van Geel, die geestesgestoorden bij bezoek aan haar graf genas en vereeuwigd is in acht ramen in de Dymphnakerk te Geel.

Van Felix Timmermans (1886-1947), de populairste Vlaamse schrijver van vóór de Tweede Wereldoorlog, verschijnen deze maand drie titels op DBNL. In de korte roman Schoon Lier (1925) beschrijft hij de geschiedenis van zijn geboortestad. De familie Hernat (1941) gaat over een familie die eerst een barontitel verwerft om vervolgens in latere generaties straatarm te worden. In 1948 verscheen postuum Timmermans’ biografie van Adriaan Brouwer, een Vlaamse barokschilder uit de zeventiende eeuw.

Het Middelnederlandse Handschrift Hattem C 5 dateert uit de vijftiende eeuw en is in het bezit van het Voerman Museum te Hattem. Het bevat een verzameling artesteksten over kruidenleer, astrologie, chirurgie en de kunst van het regeren, maar ook recepten, een traktaat over de pest en een verhandeling over aderlaten. Op DBNL verschijnt een geannoteerde editie van de Werkgroep Middelnederlandse Artesliteratuur (WEMAL).

Verder komen er van maar liefst vijf tijdschriften nieuwe jaargangen online. Revisor, De Parelduiker en Hollands Maandblad worden aangevuld met 21ste-eeuwse afleveringen. Lux en Ad Interim dateren uit de jaren ’40 van de vorige eeuw en komen in één keer vrijwel compleet op DBNL. Beide bladen ontstonden in de Tweede Wereldoorlog: het eerste op Curaçao, met als doel het cultuurideaal te vertegenwoordigen in een nog vrij deel van het vaderland, het tweede in Utrecht als verzetsblad, met grote namen als Gerrit Achterberg en W.F. Hermans.

Zie ook het overzicht van nieuwe titels van november.

Verder in de nieuwsbrief aandacht voor Daan Boens’ oorlogspoëzie en het tijdschrift voor boekenvrienden Den Gulden Winckel (1902-1942).

Meld je nu aan voor de DBNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte!