Gedicht: K. Schippers – Eenvoudige studieboeken

Uit Garderobe, kleine zaal, de nieuwe bundel van K. Schippers.

Eenvoudige studieboeken

Een schoolboek Nederlands kopen
en volgens die indeling
de autobiografie van de taal.

Eerste woorden, het bijwoord dat
in zichzelf gelooft, blozende komma,
een voegwoord springt weg, ontkent
alles, nergens heeft iets gestaan.
Boekenmarkt op middelbare scholen,
Edelman & Barendregt?

Vermomd in dialecten, streektalen,
om zelf onzichtbaar te zijn,
lege blz.

Stelling van Pythagoras,
durch, für, ohne, um,
dogmatische waarheden
als motto’s?

Zoek het tegendeel,
verzwaar een woord tot het zinkt,
verlicht het met pingpongballetjes.
Het lezen van een zin (blz),
projecteren van een zin (scherm),
van een woord (ogen bewegen minder).
Het projecteren van een letter
(ogen stil) laat al veel
verdwijnen.

Het gebruik van taal en interpunctie,
niet dienend en niet zomaar
(automatisme), regels omzeilen
in een geplande niet-functie,
als op een niet ingevuld formulier.

Onbesliste taal,
undecided

K. Schippers (1936)
uit: Garderobe, kleine zaal (2017)