13 januari 2018, Utrecht: Wintersymposium 2018 Wiskunde en Taal

zaterdag, 13 januari 2018, 11.00 – 16.00

Aula van het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht (Domplein)

Wiskunde en taalkunde kennen fascinerende raakvlakken. De wiskunde kan ons iets leren over taaluitingen, aan beide liggen logische denkpatronen ten grondslag – en natuurlijk wordt wiskunde zelf ook gezien als taal! Dat uit zich ook in de schoolprogramma’s: van strenge notatie-afspraken bij wiskunde B tot taalanalyses bij wiskunde C. Het wintersymposium 2018 van het Koninklijk Wiskundig Genootschap heeft daarom als thema WiskundeTaal. In het symposium belichten vier wetenschappers een raakvlak tussen wiskunde en taal.

Sprekers

  • Frank Veltman (ILLC, UvA), De taal der vooroordelen
  • Benno van den Berg(ILLC, UvA), Constructieve taal
  • Milan Lopuhaä-Zwakenberg (RU), Waarom zijn wiskundigen goed in taal?
  • Rainer Kaenders (Universität Bonn), Over wiskundige taalniveaus en het niveau van wiskundige taal

Voor wie?

Het symposium is in de eerste plaats bestemd voor docenten wiskunde: van docenten in opleiding tot ervaren docenten. Ook voor leerlingen en collega’s van andere vakgebieden kan het symposium interessant zijn. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. Zegt het voort!

Verder …

zijn er verschillende stands aanwezig, o.a. van Epsilon Uitgaven, waar men voor een redelijke prijs Nederlandstalige uitgaven van hoge wiskundige kwaliteit kan kopen.

Plaats en Tijd

Het symposium wordt gehouden in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht, bij de Dom van Utrecht. Op zaterdag 13 januari 2018 is de zaal open vanaf 10.30 uur. Koffie en thee staan dan klaar. Het programma start om 11.00 uur en eindigt ca. 16.00 uur.

Aanmelding

U wordt verzocht zich van tevoren aan te melden via het digitale aanmeldformulier dat u in het menu aan de linkerkant vindt (misschien moet u weer even naar boven scrollen). De kosten voor het symposium zijn: € 30 voor KWG-leden en € 35 voor niet-leden; studenten, leerlingen en standhouders € 15.

Deze bijdrage is o.a. voor een lunch en andere consumpties gedurende de dag. Uw bijdrage moet vóór 29 december 2017 worden overgemaakt op rekeningnummer NL12 ABNA 0588 2580 08 van het KWG te Amsterdam, onder vermelding van “Wintersymposium 2018”

U kunt zich ook nog na 29 december opgeven, maar dan wordt de bijdrage met € 5 verhoogd, en bestaat, gezien de grote belangstelling van de afgelopen jaren, het risico dat het symposium “vol” is.

Certificaat

Het lerarenregister bevindt zich momenteel in de overgangsfase van een vrijwillig naar een nieuw lerarenregister. Er kunnen daarom geen nieuwe activiteiten door het lerarenregister gevalideerd kunnen worden. Bij aanmelding kunt u er desalniettemin voor kiezen een certificaat op naam te ontvangen. Hierop is de urenverdeling op basis van de bekwaamheidseisen vermeld (te weten vier uren vakinhoud). Als u al geregistreerd bent in het vrijwillige register, kunt u hiermee de activiteit zelf in uw registerdossier zetten, via de optie ‘zelf een activiteit toevoegen’.

Nadere inlichtingen

Nadere inlichtingen: Theo van den Bogaart, theo.vandenbogaart@hu.nl, telefoon: (06)23375306.