11 november 2018: Ida Gerhardt-symposium: Lucretius. De natuur en haar vormen

Ida Gerhardt. (Bron: WIkipedia)

Naar aanleiding van het Lucretius-proefschrift van Ida Gerhardt, 75 jaar geleden cum laude verdedigd aan de Universiteit Utrecht, organiseert het Ida Gerhardt genootschap in samenwerking met de VU (Mieke Koenen) en de UU (Keimpe Algra) een symposium. Dit symposium, met als titel Lucretius. De natuur en haar vormen, vindt op 11 november plaats in de Senaatszaal van het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht.

Programma

13.00-13.30: Inloop, koffie & thee

13.30-13.50: ‘Toga’s tarten: Ida Gerhardt en Utrecht.’ Introductie door dr. Mieke Koenen, Latiniste VU, voorzitster Ida Gerhardtgenootschap.

13.50-15.15 uur: lezingen & discussie
• Prof. dr. Keimpe Algra, hoogleraar Antieke Wijsbegeerte, decaan Geesteswetenschappen UU:
‘Het Lucretius-beeld van Ida Gerhardt’.
• Prof. dr. Piet Schrijvers, em. hoogleraar Latijnse Letterkunde, vertaler:
‘De Lucretius-vertaling van Ida Gerhardt’.
• Kila van der Starre, promovenda-literatuurwetenschap UU, poëziecritica, dichteres:
‘Ida Gerhardt in de openbare ruimte: nummer 1 op straatpoezie.nl’.

15.15-15.45 uur: Pauze, koffie & thee

15.45-17.00 uur: lezing, voordracht & interview
• Prof. dr. Wiljan van den Akker, faculteitshoogleraar Geesteswetenschappen, vicerector UU:
‘“Het leven is niet gemakkelijk voor de besten onzer”; Ida Gerhardt, Johan Polak
en hun plaats in de moderne letterkunde’.
• Mieke van Zonneveld, dichteres, Neerlandica, alumna VU:
draagt gedichten voor van Ida Gerhardt, J.H. Leopold en haar zelf. Daarna gaat zij in gesprek met Sean Keller, classicus, alumnus VU, secretaris Ida Gerhardtgenootschap.

17.00-18.00 uur: Borrel

Aanmelden

Leden van het Ida Gerhardtgenootschap betalen € 12.50, niet-leden € 15.00. Voor studenten is de entree gratis. Aanmelden en meer informatie: